Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

การสกัดด้วยสิ่วปรับขนาด

แสดงดอกสกัดปรับขนาด Hex/TE-S/SDS สำหรับปรับพื้นผิวคอนกรีตให้เรียบหรือขัดถูด้วยสว่านกระแทกไฟฟ้าด้วยแรงอัด เครื่องสกัด หรือสว่านกระแทก

แสดงดอกสกัดปรับขนาด Hex/TE-S/SDS สำหรับปรับพื้นผิวคอนกรีตให้เรียบหรือขัดถูด้วยสว่านกระแทกไฟฟ้าด้วยแรงอัด เครื่องสกัด หรือสว่านกระแทก
การสกัดด้วยสิ่วปรับขนาด TE-CX SC สกัดแบบปรับขนาดที่ลับคมตัวเอง SDS Plus (TE-C) สำหรับการขูดเม็ดโลหะกระเด็นจากการเชื่อม ไม้แบบที่รั่วซึมและเศษตกค้างอื่น ๆ ออกไป
การสกัดด้วยสิ่วปรับขนาด TE-SX SC สกัดแบบปรับขนาดที่ลับคมตัวเอง TE-S สำหรับการขูดเม็ดโลหะกระเด็นจากการเชื่อม ไม้แบบที่รั่วซึมและเศษตกค้างอื่น ๆ ออกไป
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า