งานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้าง

คุณภาพงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน บนการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

Hilti post-installed rebar jobsite references

JOBSITE REFERENCES

ดู post-installed rebar project วิธีการทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากฮิลติที่ถูกนำไปใช้จริงในทุกมุมโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti post installed rebar RE-500 and ED 3500-A

TYPICAL REBAR APPLICATIONS

ดูว่างานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างคอนกรีตในภายหลังทำได้งาย รวดเร็ว และแรงรับกำลังคงเดิมตามมาตรฐานออกแบบเป็นจริงได้อย่างไร?

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti post installed rebar HIT-HY 150 MAX, ED 3500-A and HIT-V

REBAR DESIGN GUIDELINES

ดูวิธีจัดการกับหน้างานที่ความลึกของรูเจาะน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทางออกสำหรับงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสรร้างที่ช่วยคุณเอาชนะทุกข้อจำกัดของงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกแบบพุกและจุดยึดฝัง (ANCHOR DESIGN SERVICE)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกและจุดยึดฝัง ชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกแบบเหล็กเสริม (REBAR DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบเหล็กเสริมชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบทางวิศวกรรม (PROFIS Engineering)

นวัตกรรมล่าสุดของโปรแกรมช่วยออกแบบที่สามารถช่วยให้คุณทำงานออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็กไปยังคอนกรีตได้ โปรแกรมของเราช่วยในการคำนวณการออกแบบจุดต่อที่ซับซ้อนให้ง่ายแต่มีความแม่นยำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีต (ANCHOR CHANNEL DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม (FIRE PROTECTION ENGINEERING JUDGEMENT)

ฮิลติมีโซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับที่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการให้คำแนะนำด้านเทคนิค (TECHNICAL ADVICE SERVICES)

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของฮิลติ เรายินดีตอบทุกคำถามของคุณเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม