การออกแบบงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างชนิดติดตั้งภายหลัง

แนวทางการออกแบบงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้าง

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

การออกแบบทั้งหมดของเราอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐาน ACI 318

แต่ฮิลติไม่หยุดเพียงเท่านี้

เราได้พัฒนาแนวทางในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้งานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างชนิดติดตั้งภายหลังของประหยัดได้มากยิ่งขึ้น

แนวทางในการออกแบบเหล็กเสริมโครงสร้างของฮิลติ

เราได้ทำการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างชนิดติดตั้งภายหลัง ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดที่ท้าทายของงานโครงสร้างในปัจจุบัน

Hilti rebar anchorage length design

ระยะฝังยึดที่ตื้นขึ้น

งานในลักษณะนี้เป็นงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างชนิดติดตั้งภายหลังที่พบได้บ่อยที่สุด โดยครอบคลุมถึงการต่อเชื่อมโครงสร้างใหม่เข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิม

ข้อกำหนดและมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับงานโครงสร้างคอนกรีตของอาคารระบุไว้ว่า เหล็กเสริมชนิดติดตั้งก่อนนั้นจะมีกำลังยึดหน่วงจำกัด ถึงแม้ว่าจะมีระยะคอนกรีตหุ้มค่อนข้างมากก็ตาม

ดังนั้น ในบางจุด เช่น ผนังที่มักจะมีระยะฝังยึดที่จำกัดจึงมักจำเป็นต้องมีการเชื่อมเหล็กเสริมตามแนวขวางหรือข้องอเพื่อชดเชยการที่มีระยะฝังยึดน้อย

งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า เหล็กเสริมโครงสร้างที่ได้รับการติดตั้งด้วยน้ำยาเคมีของฮิลติจะมีกำลังยึดหน่วงที่สูงกว่าเหล็กเสริมแบบหล่อฝังในที่ หากมีระยะคอนกรีตหุ้มเพียงพอ

การออกแบบงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างด้วยวิธี Hilti HIT Rebar Design Method จะทำให้โครงสร้างของคุณได้รับประโยชน์จากกำลังยึดที่สูงขึ้นแม้มีระยะฝังยึดที่จำกัด โดยที่คุณภาพงานติดตั้งและค่าการรับกำลังยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ทำหนดไว้

 

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Eurocode 2 solution

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Hilti HIT rebar design method

Hilti rigid rebar connection with straight bars

จุดยึดแบบแข็งโดยใช้เหล็กตรง

ในบางครั้งเหล็กเสริมโครงสร้างอาจจำเป็นต้องมีการดัดงอเพื่อต้านทานแรงในจุดต่อแบบแข็ง ตัวอย่างเช่น จุดต่อระหว่างแผ่นพื้นกับผนัง คานกับแผ่นพื้น คานกับผนัง และเสากับฐานราก

แต่ฮิลติมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้

เราได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งมิวนิกและมหาวิทยาลัยอเมริกาแห่งเบรุตเกี่ยวกับวิธีการใช้เหล็กตรงในจุดต่อแบบแข็ง โดยวิธีการที่เราใช้นั้นมีพื้นฐานมาจากแบบจำลองแขนค้ำยันและตัวยึด (Strut-and-Tie Model)

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

เหล็กเสริมโครงสร้างสำหรับรับแรงเฉือน

เหล็กเสริมโครงสร้างสำหรับรับแรงเฉือนมีหน้าที่หลักสำหรับการฟื้นฟูสภาพและเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเก่า รวมถึงสะพาน

ฮิลติได้พัฒนาวิธีการใหม่ที่ง่ายยิ่งขึ้นในการติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างที่สามารถรับแรงเฉือนได้ โดยทำเพียงแค่ติดตั้งชิ้นยึดจากด้านล่างของแผ่นพื้นเท่านั้น คุณสามารถใช้วิธีนี้ได้โดยเลือกใช้ชิ้นยึดรับแรงดึง HZA-P จากฮิลติ และใช้มอทาร์ของฮิลติในการยึดชิ้นยึดเข้ากับรูเจาะเอียงเข้าหาเสา

วิธีการนี้ทำได้ง่ายกว่ามากเมื่อเทียบกับการติดตั้งเหล็กเสริมรับแรงเฉือนเจาะแบบเดิม ซึ่งต้องมีการเจาะรูในแผ่นพื้นพร้อมกันทั้งจากด้านบนและด้านล่าง และเป็นขั้นตอนที่ทำได้ยากเนื่องจากจะต้องถอดแผ่นปิดของแผ่นพื้นออก นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีส่วนใหญ่ มักจะไม่สามารถเข้าถึงด้านบนของแผ่นพื้นเพื่อเจาะรูได้

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Eurocode 2 solution

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Hilti design solution

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

คอนกรีตทับหน้า

ฮิลติมีการพัฒนาวิธีการเฉพาะในการรับแรงเสียดทานเฉือนสำหรับคอนกรีตทับหน้าพื้นสะพาน

การซ่อมหรือเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างมักจะทำโดยการเทชั้นคอนกรีตลงไปบนคอนกรีตที่มีอยู่เดิม ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาสำหรับวิธีการนี้คือ การถ่ายหน่วยแรงภายในข้ามชั้นยึดหน่วงระหว่างชั้นคอนกรีตเดิมและชั้นคอนกรีตใหม่

ฮิลติมีการพัฒนาวิธีการออกแบบเพื่อรับการถ่ายแรงเฉือนประสิทธิผลสำหรับโครงสร้างดังกล่าว โดยพิจารณารวมถึงความต้านทานการยึดเหนี่ยว การเสียดทาน และแรงเฉือนของเหล็กเสริมรับแรงเฉือนระหว่างคอนกรีตทั้งสองชั้น วิธีการนี้มีข้อดี ได้แก่:

  • นำไปใช้ในกรณีต่างๆ ได้ง่ายและสามารถเชื่อถือได้
  •  รับประกันได้ว่า ส่วนประกอบจะมีลักษณะทางโครงสร้างเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
  • สามารถถ่ายแรงเฉือนได้อย่างเชื่อถือได้ แม้จะเกิดการร้าวที่รอยต่อระหว่างชั้น
  • นำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Eurocode 2 solution

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Hilti design solution

ติดต่อวิศวกรของเรา

  • หากคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือต้องการขอรับคำแนะนำทางวิศวกรรมจากวิศวกรของเรา อย่าลังเลที่จะบอกให้เรารู้

    ส่ง email หาเรา 0209953000

น้ำยาเคมีสำหรับงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างของคุณ