ควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้างของคุณ

วิธีการทำงานที่ช่วยให้คุณส่งมอบโครงการได้ตรงเวลา บนงบประมาณที่คุณพอใจ

คุณอาจพบปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นได้เสมอในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการที่โครงการมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกินกว่าขอบเขตเดิม การเกิดข้อผิดพลาด หรือพบความท้าทายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำไปสู่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเกินไปจากงบประมาณ ทั้งจากค่าแรงจากงานล่วงเวลา ค่าเครื่องมือที่ต้องซื้อเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เพียงพอกับการทำงาน และอาจรวมไปถึงค่าปรับจากการที่โครงการเกิดความล่าช้า แต่คุณสามารถเลือกวิธีการหรือโซลูชั่นในการทำงานที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีกำไรมากขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นโดยการเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ และซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มสมรรถนะและความพร้อมในการทำงานให้กับเครื่องมือของคุณ ด้วยโซลูชันจากฮิลติที่เหมาะสม คุ้มค่า ออกแบบบนความต้องการเพื่อส่งมอบโครงการตรงเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณของคุณ

ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

During the planning and design stages of your project, help ensure your on-site teams use only the product quantities they need by optimizing design with our software and Building Information Modeling (BIM) services. 

 

การลดการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในทุกครั้งที่ทำงานช่วยให้คุณคงความสามารถในการแข่งขันทั้งในแง่ของต้นทุนและความปลอดภัยพร้อมกับการทำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปได้โดยพร้อมกัน โซลูชั่นหรือวิธีในการทำงานจากฮิลติที่คุณสามารถเลือกใช้ที่ไซต์งานมีตั้งแต่ ปืนยิงน้ำยาเคมีไฟฟ้า HDE 500-A22 ที่ช่วยให้คุณทำงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยการควบคุมปริมาณน้ำยาเท่าที่ต้องใช้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าที่ไซต์งานของคุณจะมีการใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆในปริมาณเท่าที่ต้องใช้โดยเริ่มตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผนและออกแบบด้วยซอฟต์แวร์และบริการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ของเรา

ปืนยิงน้ำยาเคมีแบบไร้สาย HDE 500-A22 ระบบป้องกันอัคคีภัย (FIRE PROTECTION) ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม (PROFIS ENGINEERING)

Save on labor costs

On-site labor hours are one of the most significant contributors to project expenses. At the same time, skilled workers are in high demand but short supply. Choose faster, labor-saving solutions for improved cost management during your building projects – without compromising safety and quality.

ลดการเกิดความผิดพลาดในการทำงาน

ลดข้อผิดพลาดและป้องกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากการแก้งาน ทำงานซ้ำ หรือค่าปรับเนื่องจากความล่าช้าของโครงการด้วยเครื่องมือดิจิตอลจากฮิลติในการจัดทำเอกสารช่วยคุณติดตามตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งวัสดุป้องกันไฟลามและอุปกรณ์ฝังยึดต่างๆ

โดยประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงานของคุณจะได้รับจากโซลูชั่นของเราก็คือการติดตั้งระบบ MEP Supports ที่ทำได้เร็วและสะดวกยิ่งขึ้น หรือระบบ Adaptive Torque (AT) ที่ช่วยตรวจสอบการติดตั้งและขันยึด anchor bolt ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ควบคุมต้นทุนคลังเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือเช่า (Hilti Fleet Management) จากฮิลติช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเงินไปกับการซื้อขาดเครื่องมือเผื่อไว้สำหรับทุกงาน แต่คุณสามารถที่จะเลือกมีเฉพาะเครื่องมือที่ต้องการและจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนเท่าที่ใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องบริการของเรายังครอบ คลุมการซ่อม การมีเครื่องมือสำรองให้ใช้เสมอในระหว่างรอซ่อม และรวมถึงการให้คุณได้ใช้เครื่องมือรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด* โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม เพื่อให้งานของคุณเดินหน้าได้ไวตามแผนงาน

นอกจากนี้ เรายังมีระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ON!Track ที่ทำหน้าที่ช่วยคุณควบคุมต้นทุนโดยช่วยคุณติดตามตรวจสอบว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่ใด อยู่กับใคร ต้องซ่อมบำรุงเมื่อไรหรือสูญหายหรือไม่ เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการติดตามหา หรือเสียเงินไปกับการเช่าหรือซื้อเครื่องมือจากการสูญหายอยู่เสมอ
ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการคลังเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือเช่า (Hilti Fleet Management) ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ON!Track

Say goodbye to hidden costs

Tools, repairs and theft coverage - all for a fixed monthly fee with our Fleet service