Hilti tool service center

ผู้นำบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือโดยหลักการรับประกันแบบ 2-1-3

บริการซ่อมบำรุงแบบเฉพาะที่จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น

บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ

Hilti tool service center

เมื่อคุณซื้อเครื่องมือของฮิลติ คุณจะไม่ได้ได้แค่เครื่องมือของเราเท่านั้น แต่คุณยังจะได้รับบริการซ่อมบำรุงที่รวดเร็วจากฮิลติด้วยเช่นกันโดยฮิลติจะซ่อมเครื่องมือฮิลติของคุณให้เสร็จภายใน 3 วัน ถ้าไม่ทัน เราจะไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น  เรายังสามารถเดินทางไปรับเครื่องมือจากไซต์งานของคุณ พร้อมทั้งส่งคืนเครื่องมือที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับไปที่ไซต์งานด้วยเช่นกัน

แค่คุณติดต่อกับเราทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ แล้วเราจะดูแลในส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด เครื่องมือทุกชิ้นของฮิลติมีการลงทะเบียนไว้ในระบบ คุณจึงไม่ต้องเตรียมหลักฐานการสั่งซื้อใดๆ ซ่อมได้รวดเร็ว วางแผนได้อย่างสบายใจ และง่ายจนเหลือเชื่อ

การซ่อมเครื่องมือจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

สินค้าของเรามีระยะเวลาการรับประกันการใช้งานสูงสุด 2 ปี

เราจะซ่อมเครื่องมือของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ
โดยจะครอบคลุมความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับค่าอะไหล่ ค่าแรง และแม้แต่ค่าบริการในการรับและจัดส่งเครื่องมือ

หลังจากครบระยะเวลารับประกันการใช้งานแล้ว ค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะถูกกำหนดไว้ไม่เกินจากต้นทุนค่าซ่อมที่จำกัดไว้ (Repair Cost Limit หรือ RCL) ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้าที่เหลืออยู่

การจำกัดต้นทุนค่าซ่อม (RCL)

ไม่ต้องเครียดทุกครั้งที่ได้บิลค่าซ่อมอีกต่อไป

-  ต้นทุนค่าซ่อมจะถูกจำกัดไว้หลังจากครบระยะเวลารับประกัน

-  ราคาค่าซ่อมจะเท่ากับหรือต่ำกว่า RCL ที่กำหนดไว้เท่านั้น

การซ่อมเครื่องมือจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด

บริการซ่อมเสร็จภายใน 3 วัน ถ้าไม่ทัน ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อม

  • เราจะเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อน นั่นคือ การอนุมัติค่าซ่อมล่วงหน้า

การเสนอราคาค่าซ่อมเป็นขั้นตอนที่อาจทำให้กระบวนการซ่อมทั้งหมดล่าช้าออกไปได้ถึง 7 วันหลังจากที่คุณอนุมัติแล้ว เราต้องการที่จะเริ่มการซ่อมเครื่องมือของคุณทันที การอนุมัติราคาค่าซ่อมล่วงหน้าไว้ไม่เกินต้นทุนค่าซ่อมที่จำกัดไว้ จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งหมายความว่า เราสามารถเริ่มซ่อมเครื่องมือได้เร็วขึ้น และเวลาสูญเปล่าของคุณก็จะลดลง

  • รวดเร็วและเชื่อถือได้

เราสามารถรับ ซ่อม และส่งคืนเครื่องมือของคุณไปยังไซต์งานได้รวดเร็วกว่าร้านซ่อมเครื่องมืออื่นๆ ทั้งหมด เรายังรับประกันระยะเวลาซ่อมภายใน 3 วันทำการอีกด้วย และถ้าไม่ทัน เราจะไม่คิดค่าบริการซ่อมใดๆ ทั้งสิ้น!*

*เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โปรดดูรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไข

เรารับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นเวลา 1 เดือน

ถ้าหากเครื่องมือของคุณเสียอีกภายใน 1 เดือนหลังจากการซ่อมแบบเสียค่าใช้จ่าย เรายินดี :

  • รับเครื่องมือดังกล่าวเข้าซ่อมฟรี โดยครอบคลุมถึง 

- การสึกหรอตามปกติ

- ค่าแรง

- รวมทั้ง บริการรับและจัดส่งเครื่องมือฟรี

  • การซ่อมให้เครื่องมือกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

- การซ่อมบางส่วนหรือการเปลี่ยนอะไหล่แค่บางชิ้นมักจะทำให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานลดลง รวมทั้งยังทำให้ต้องนำเครื่องมือเข้ารับการซ่อมบ่อยขึ้น ฮิลติจะตรวจสอบอะไหล่ทั้งหมด เพื่อให้เครื่องมือกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง แทนที่จะทำการซ่อมเพียงบางส่วน  

Hilti fleet management

Fleet Management

ระบบเช่าเครื่องมือของฮิลติช่วยสนับสนุนการทำงานและการบริหารจัดการเครื่องมือของคณได้อย่างไร

รายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti ON!Track asset management

ON!TRACK ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

ให้ ON!Track เป็นแนวทางสำหรับ “งานบริหารจัดการเครื่องมือ” ของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม