ดูแลเครื่องมือฮิลติของคุณให้เที่ยงตรงและแม่นยำอยู่เสมอ

บริการตรวจสอบเครื่องมือและวัดค่า

Hilti calibration service

เรามีบริการตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อทดสอบและปรับแต่งเครื่องมือวัดของฮิลติ เช่น:

- เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

-  เครื่องวัดระนาบด้วยเลเซอร์

-   เลเซอร์แบบจุดและแบบเส้น

-   เครื่องสแกนคอนกรีต

-   กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

เครื่องมือของฮิลติทุกรุ่นได้รับการออกแบบให้มีความเที่ยงตรงสูง แต่ในบางครั้ง ความแม่นยำของเครื่องมืออาจลดลงได้ เนื่องจากสภาพการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น การจัดเก็บไม่ถูกวิธี การผันผวนของอุณหภูมิ หรือการใช้งานผิดวิธี ความแม่นยำของเครื่องมือยังอาจลดลงได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป เนื่องจากการใช้งานอย่างหนักเป็นประจำในแต่ละวัน

ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณนำเครื่องมือเข้ารับการสอบเทียบเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องปรับเทียบเครื่องมือบ่อยกว่านั้น โปรดศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากนโยบายคุณภาพขององค์กรของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าขั้นตอนใดที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบภายในองค์กรของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบภาคสนามกับเครื่องมือของคุณเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่จะทำงานวัดสำคัญ หรือในกรณีที่เครื่องมือของคุณผ่านการใช้งานในสภาพที่ไม่เหมาะสม

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเทียบได้ในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องมือ

การบริการสามขั้นตอนที่เราจัดหาให้:

การตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง

เราจะทำการตรวจสอบระดับความถูกต้องของเครื่องมือของคุณ โดยเปรียบเทียบกับระดับความถูกต้องที่กำหนดไว้ใน “ข้อมูลจำเพาะของบริษัทผู้ผลิต” ที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานของเครื่องมือ

การปรับ การทำความสะอาด และการซ่อมบำรุง

ในกรณีที่เครื่องมือมีค่าความถูกต้องไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะ เราจะทำการปรับระดับเลเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับ เพื่อให้เครื่องมีความถูกต้องอีกครั้ง นอกจากนี้ เรายังมีการทำความสะอาดเครื่องมือ และตรวจสอบว่า เครื่องมือมีการทำงานอย่างถูกต้องก่อนที่จะส่งคืนให้แก่ลูกค้า

เอกสารรายงานขั้นตอน

เรายังมีการจัดเตรียมเอกสารรายงาน ซึ่งจะระบุค่าการทดสอบต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการปรับเทียบ รวมถึงใบรับรองการสอบเทียบ ซึ่งใช้สำหรับยืนยันว่า เครื่องมือมีความถูกต้องแม่นยำตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต

ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025

ขั้นตอนการตรวจสอบของฮิลติไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 หรือมาตรฐานการรับรองอื่นๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับการสอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ

โปรดศึกษาข้อมูลจากนโยบายคุณภาพขององค์กรของคุณ เพื่อตรวจสอบว่า องค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้การปรับเทียบตามมาตรฐาน เช่น ISO 17025 หรือไม่

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา

ติดต่อเรา

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการปรับเทียบและการตรวจวัด

ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องสอบเทียบเครื่องมือของคุณ

เครื่องมือของฮิลติเป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออาจได้รับความเสียหายและสูญเสียค่าความถูกต้องได้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของอุณหภูมิ ความกดอากาศ การจัดเก็บไม่ถูกวิธี หรือการใช้งานอย่างหนักหน่วงในแต่ละวัน

คุณจำเป็นจะต้องสอบเทียบเครื่องมือของฮิลติบ่อยแค่ไหน

เราขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ โปรดศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากนโยบายคุณภาพขององค์กรของคุณ เพื่อตรวจสอบว่า ขั้นตอนภายในองค์กรของคุณมีข้อกำหนดอย่างไร

เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบภาคสนามกับเครื่องมือของคุณเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่จะทำงานวัดสำคัญ หรือในกรณีที่เครื่องมือผ่านการใช้งานในสภาพที่ไม่เหมาะสม โปรดตรวจสอบข้อมูลในคู่มือการใช้งานของเครื่องมือก่อนการใช้งาน

คุณต้องติดต่อใครเพื่อนัดหมายเข้ารับการสอบเทียบ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลคุณ  หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของฮิลติที่หมายเลข 02-099-5300