เกี่ยวกับเรา

เรายืนหยัดในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า

ฮิลติก่อตั้งขึ้นและตั้งอยู่ในเมืองชาน ประเทศลิกเตนสไตน์ ทีมงานของเราทั่วโลกมีส่วนช่วยให้การทำงานก่อสร้างมีประสิทธิผล ปลอดภัย และยั่งยืน ด้วยข้อเสนอด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่เรามี

ยกระดับงานก่อสร้างให้ดีขึ้น

พันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราในด้านผลิตภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน

การก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกและต้องเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวง เช่น การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในไซต์งาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณสูง การที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ทำให้การก่อสร้างต้องปรับตัว การนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งานทำให้ขั้นตอนการทำงานและกระบวนการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการก่อสร้างก็มีประสิทธิผล ปลอดภัย และยั่งยืนมากขึ้น ฮิลติอยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าของเราเพื่อส่งมอบการใช้งานที่ดีกว่า โครงการที่ดีกว่า กระบวนการที่ดีกว่า และประสบการณ์ที่ดีกว่า นี่จึงเป็นเหตุผลที่เรากำหนดให้ “การยกระดับงานก่อสร้างให้ดีขึ้น” เป็นวัตถุประสงค์ของเรา

ค่านิยมของเรา

ส่งเสริมให้ผู้คนมีชีวิตที่เป็นอิสระและตัดสินใจอะไรได้เอง

ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ การทำงานเป็นทีม และความมุ่งมั่นของเราเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราทำ เราร่วมมือกับมูลนิธิฮิลติโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยการริเริ่มโครงการการกุศลที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืน โดยที่โครงการเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้ผู้คนที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน

บุคลากรของเราคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง

ค่านิยมร่วมด้านความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ การทำงานเป็นทีม และความซื่อสัตย์

ทีมงานทั่วโลกที่กระตือรือร้นและครอบคลุมคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จของเรา สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างคือวัฒนธรรมการดูแลของเราควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นผลการดำเนินงานสูง เราส่งเสริมและให้อำนาจสมาชิกในทีมของเราในการคิดและลงมือทำด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการเพื่อให้ฝึกใช้วิจารณญาณที่ดีและสนุกกับสิ่งที่พวกเขาทำ ค่านิยมของเรามีส่วนช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง และช่วยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกัน การเคารพซึ่งกันและกัน การสื่อสาร และการฝึกฝนความเป็นผู้นำ

ความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า

การโต้ตอบที่หน้างานตามปกติโดยไม่ผ่านคนกลาง

เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและไว้วางใจกันกับลูกค้าของเรา เราใช้รูปแบบการขายตรงโดยให้สมาชิกในทีมของเราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราโดยตรงทั่วโลก ตัวแทนขายและวิศวกรภาคสนามของเราจะลงพื้นที่เพื่อช่วยลูกค้าตามหาโซลูชันที่ดีที่สุด เราให้การสนับสนุนลูกค้าทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ และเรายังมีร้านฮิลติเพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและขายผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย

แนวทางการดำเนินงานที่แน่วแน่ตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการส่งมอบ

แนวทางการดำเนินงานที่แน่วแน่ตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการส่งมอบ

ที่ฮิลติ เรารู้ว่าการก่อสร้างนั้นอันตรายและเต็มไปด้วยความท้าทาย เราจึงไม่เคยหยุดมองหาโซลูชั่นที่จะทำให้การทำงานในไซต์งานปลอดภัยมากขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้น เรามีห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินการวิจัยและการพัฒนาของเราเองร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางชั้นนำทั่วโลกเพื่อร่วมทำการวิจัยและผลักดันเราให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีก เราผลิตผลิตภัณฑ์ของเราที่โรงงานของเราเองในยุโรป เม็กซิโก อินเดีย และจีน และยังทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่เชี่ยวชาญภายนอกอีกด้วย จึงทำให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างที่เราผลิตนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูงในระดับเดียวกันทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

อยู่ในที่ที่คุณคู่ควร

สร้างจุดแข็ง พัฒนาทักษะของคุณ และเพลิดเพลินกับอาชีพที่ยั่งยืนในธุรกิจชั้นนำของตลาด

สำรวจโอกาสทางอาชีพที่ฮิลติ

ตามเทรนด์ให้ทันเสมอ

อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการพัฒนาอยู่ตลอด เราจึงควรติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดที่จะกำหนดอนาคต

ค้นพบเทรนด์การก่อสร้างล่าสุด

ความยั่งยืนที่ฮิลติ

ค้นหาว่าฮิลติช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าผ่านความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้คน และสังคมอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเรา