แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟแวร์

ซอฟต์แวร์การออกแบบ 3D, เพื่อช่วยในการปรับปรุงขั้นตอนในงานก่อสร้าง, ลดความซับซ้อนของการคำนวณให้ง่ายขึ้น, วิเคราะห์ข้อมูลการสแกนคอนกรีต และสร้างจุดเลเอาท์สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน