Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟแวร์

ซอฟต์แวร์การออกแบบ 3D, เพื่อช่วยในการปรับปรุงขั้นตอนในงานก่อสร้าง, ลดความซับซ้อนของการคำนวณให้ง่ายขึ้น, วิเคราะห์ข้อมูลการสแกนคอนกรีต และสร้างจุดเลเอาท์สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า