Image alt text (optional)

ความยั่งยืนสำหรับพวกเราทุกคน

วิธีเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน

เราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น เราต้องการสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยการลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง โลกที่ปลอดภัยมากขึ้นและสร้างเสริมสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน โลกที่จะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม

ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งปูเส้นทางที่มั่นคงสู่ความสำเร็จระยะยาวได้ด้วยการดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ส่งเสริมคุณค่าของความยั่งยืน ทั้งกับสิ่งแวดล้อม คน หรือสังคมของเรา รวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์แบบองค์รวม : เสาหลักสำคัญสามประการ

สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นธุรกิจที่มีความเป็นกลางทาง CO2 ให้ได้ภายในปี 2023 และเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมในด้านการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของโลกได้อย่างรับผิดชอบมากขึ้น

ผู้คน

อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อทุกๆ คน เราใส่ใจในเรื่องสุขภาพของพนักงานของเรา และพร้อมที่จะช่วยคุณหาคำตอบที่จะสร้างสุขภาพและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นภายในอาคารและสถานที่ทำงานของคุณ

สังคม

ความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นและความยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในทุกที่ที่เราใช้ชีวิต ทุกที่ที่เราทำงาน และทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้อง

Image alt text (optional)

เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา

โซลูชันการก่อสร้างที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในแบบ Circularity และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ เพื่อเร่งการริเริ่มด้านความยั่งยืนของคุณและช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรมาก

นั่นเป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะตั้งเป้าหมายที่อิงวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการริเริ่ม Science Based Targets (SBTi) เรากำลังจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเราภายในปี 2033 (เป้าหมายระยะสั้น) และบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 (เป้าหมายระยะยาว)

Reduce

Fleet Management ระบบบริหารจัดการเครื่องมือเช่าของเราช่วยให้สามารถควบคุมวงจรอายุของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งโดยการดูแลปริมาณเครื่องมือของคุณให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้มีเครื่องมือมากเกินกว่าที่จำเป็น

Reuse

ทุกครั้งที่คุณส่งคืนเครื่องมือกลับมาที่เรา เราจะบริจาคเครื่องมือเหล่านั้นให้แก่องค์กรด้านมนุษยธรรมหรือองค์กรเพื่อการศึกษาสำหรับนำไปใช้กับงานที่ไม่หนักมาก หรือเราอาจนำเครื่องมือเหล่านี้มาถอดแยกเพื่อนำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้กับการซ่อมแทนการใช้อะไหล่ใหม่

Recycle

เครื่องมือที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จะถูกนำไปรีไซเคิลโดยเครือข่ายคู่ค้าทั่วโลกที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำการรีไซเคิลให้ได้มากขึ้นในภาพรวม รวมถึงในระหว่างกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน เพื่อลดปริมาณของการฝังกลบขยะ

Image alt text (optional)

เพื่อผู้คนของเรา

สุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพและความปลอดภัยระดับสูงสุดให้แก่พนักงานของเรา และเราก็ต้องการให้คุณทำเช่นเดียวกัน

นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความปลอดภัยที่หน้างานและในอาคารแล้ว เรายังมีส่วนร่วมในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงยิ่งขึ้น โดยการทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยและหน่วยงานรับรองต่างๆ เราหลีกเลี่ยงการใช้สารที่อาจก่ออันตรายในทุกจุดที่สามารถทำได้ โดยจะต้องไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ นวัตกรรมเครื่องมือของเรายังช่วยปกป้องพนักงานของคุณจากทั้งอาการเมื่อยล้าและการบาดเจ็บ

 

Image alt text (optional)

เพื่อสังคม

ทำมากกว่าแค่ธุรกิจ เพื่อค้นหาคำตอบที่ยั่งยืน

เราเข้าใจดีว่า ทุกสถานที่ที่เราใช้ชีวิตและทำงานย่อมมีปัญหาความท้าทายทางสังคม และนี่คือเหตุผลที่เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมหาทางออกอื่นที่เป็นมากกว่าแค่การทำธุรกิจ

ในประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ มูลนิธิ Hilti Foundation มุ่งมั่นที่จะสร้างพลังแก่ผู้คนให้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและกำหนดเส้นทางชีวิตได้ด้วยตนเอง เป้าหมายของมูลนิธิของเราคือการสร้างแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ทางสังคม การทำงานกับฮิลติหมายถึงคุณกำลังมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีขึ้น เพราะเราบริจาคกำไร 2% ให้แก่มูลนิธินี้

ค้นหาวิธีการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เพิ่มอาคารสีเขียว

ขอใบรับรองอาคารสีเขียวได้โดยการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับอาคารสีเขียว ซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์กรภายนอกแล้วว่ามีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปลี่ยนระบบการก่อสร้างให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งด้วยบริการ ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น BIM

ลดการสูญเสียจากการซื้อมากเกินที่ต้องการ

ลดของเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องมือผ่าน Fleet Management และบริการ ON!Track ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเครื่องมือและแบตเตอรี่เท่าที่จำเป็นต้องใช้แต่ยังคงได้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

รู้จัก Fleet และ ON!Track การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการของคุณ

ออกแบบอาคารได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ออกแบบอาคารให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นและตรงตามระเบียบข้อบังคับ ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ด้านระบบวัสดุยึด ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟลาม ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม และกระบวนการ BIM มาใช้ ทีมวิศวกรภาคสนามของเราพร้อมให้บริการประเมินทางเทคนิค เพื่อช่วยคุณค้นหาปัญหาความท้าทายด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพผ่านทางระบบฝึกอบรมทั้งแบบออนไลน์และต่อหน้า รวมไปถึงระบบทดสอบที่หน้างาน

ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน

เปลี่ยนไซต์งานให้สะอาดปราศจากฝุ่นด้วยระบบดูดฝุ่นและอุปกรณ์ยึดนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ไม่ต้องเจาะโครงสร้างอีกต่อไป แก้ปัญหาการบาดเจ็บ อาการเมื่อยล้า และคนงานไม่พอด้วยเครื่องมือที่ช่วยลดการดีดกลับ ลดการสั่นสะเทือนที่มือและแขน ระบบเสริมกำลังมนุษย์ (เอ็กโซสเกเลตัน) สำหรับช่วยในการทำงานหนักต่างๆ และหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ (Jaibot) สำหรับช่วยในการทำงานเจาะซ้ำๆ