แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

พุก

มาดูกันว่าการใช้งานในแต่ละวันและปัญหาทางวิศวกรรมที่สำคัญที่สุดของคุณสามารถให้ตัวยึดของเรา เช่น พุกคอนกรีตเคมี พุกเบ่งตัว พุกหล่อใน พุกฉนวน ตะปู สลักเกลียว และสกรูประเภทต่าง ๆ ช่วยเหลือได้อย่างไร