Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

แท่งแกลียวและส่วนประกอบต่างๆ

พุกเหล็กคาร์บอนและแสตนเลส สำหรับใช้กับน้ำยาเคมีในงานคอนกรีต ก่ออิฐ และวัสดุอื่นๆ

พุกเหล็กคาร์บอนและแสตนเลส สำหรับใช้กับน้ำยาเคมีในงานคอนกรีต ก่ออิฐ และวัสดุอื่นๆ
แท่งเกลียว HAS-U 5.8 แท่งเกลียวสำหรับใช้กับน้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็กแบบฉีดและแบบซองฟอยล์ (5.8 CS)
แท่งเกลียว HAS-U 5.8 HDG แท่งพุกประสิทธิภาพสูงสำหรับการติดตั้งพุกแบบซองฟอยล์ และระบบไฮบริด/อีพร็อกซี่ ที่ฉีดได้ในคอนกรีตและอิฐ (เกรดเหล็ก 5.8, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน)
แท่งเกลียว HAS-U 8.8 แท่งเกลียวประสิทธิภาพสูงสำหรับการเจาะเสียบไฮบริด/อีพร็อกซี่แบบฉีดและซองฟอยล์ในคอนกรีตและอิฐ (เหล็กคาร์บอน 8.8)
ก้านพุก HAS-U 8.8 HDG แท่งเกลียวสำหรับใช้กับน้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็กแบบฉีดและแบบซองฟอยล์ (8.8 CS HDG)
แท่งเกลียว HAS-U A4 แท่งเกลียวสำหรับใช้กับน้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็กแบบฉีดและแบบซองฟอยล์ (เหล็กสแตนเลส A4 )
แท่งเกลียว HIT-Z แท่งเกลียวเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก
แท่งเกลียว HIT-Z-R แท่งพุกประสิทธิภาพสูงสำหรับพุกไฮบริดแบบฉีดได้ (เหล็กสแตนเลส A4)
แท่งเกลียว AM 8.8 แท่งเกลียวเหล็กเกรด 8.8 ที่คุ้มค่าสำหรับน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก
แท่งเกลียว AM - เกรด 8.8 HDG แท่งพุกแบบประหยัดสำหรับพุกแบบฉีดน้ำยาเคมีไฮบริด/อีพ๊อกซี่ได้ (เกรด 8.8 แบบจุ่มสังกะสีร้อน)
แท่งเกลียว AM A2-70 แท่งเกลียวที่คุ้มค่าสำหรับใช้คู่กับน้ำยาเคมีแบบฉีด (สแตนเลส A4) และมีความยาว 1 ม.
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า