Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • เหมาะสำหรับใช้ในงานคอนกรีตรับแรงดึงและแรงแผ่นดินไหว (cracked concrete and seismic) ได้รับการรับรองจาก ICC-ES และ ETA C2
  • ไม่ต้องทำความสะอาดรูเจาะ (อุณหภูมิมากกว่า 5°C / 41°F) ด้วยน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก HIT-HY200
  • ปลอดภัยและเพิ่มผลผลิตเนืองจากไม่ต้องทำความสะอาดรูเจาะ
  • ความลึกของการฝังที่เปลี่ยนได้ใช้ประโยชน์ความสามารถของพุกได้อย่างเต็มที่
  • เครื่องหมายที่หัวพุกทำให้สามารถตรวจสอบระยะฝังได้ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง
Applications
  • ทำการยึดในคอนกรีตแบบรับแรงดึงและแรงอัด (cracked and uncracked concrete) โดยใช้น้ำยาเจาะเสียบเหล็ก HIT-HY 200
  • พุกคอนกรีตสำหรับงานในพื้นที่แผ่นดินไหว (เช่น ค้ำยันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก)
  • สำหรับยึดจุดต่อในโครงสร้างเหล็ก เช่น คานเหล็ก, เสาเหล็ก
  • ใช้ยึดโครงสร้างเหล็กรอง เช่น ราง ราวกันตก แผงกันเสียง
  • สำหรับยึดแผงกันเพื่อความปลอดภัย, ราวบันได, บันไดสำหรับหนีไฟ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า