นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ www.hilti.co.th และโดเมนหลักและโดเมนย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (“เว็บไซต์”) มีเจ้าของคือ บริษัทฮิลติ (ไทยแลนด์)จำกัด (“ฮิลติ”) คำว่า “เรา” “ของเรา” เป็นต้น ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง ฮิลติ ส่วนคำว่า “คุณ” “ของคุณ” เป็นต้น หมายถึง ตัวคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วน การใช้งานเว็บไซต์นี้หมายความว่า คุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วอย่างชัดแจ้ง และยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อปฏิบัติใดๆ ที่ระบุในที่นี้ หรือไม่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุในที่นี้ รวมถึง โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้หากคุณมีอายุต่ำกว่า 14 ปี

เราทราบดีว่า คุณให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราเองก็เช่นกัน ซึ่งนี่คือเหตุผลที่เราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างระมัดระวังและสมเหตุผล นอกจากเราจะมีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมแล้ว เรายังมีความมุ่งมั่นในการที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเช่นกัน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ดำเนินการ และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ใช้งาน และ/หรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายถึงวิธีการที่เราอาจจะใช้เพื่อดำเนินการใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา

 

สารบัญ

·        ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

·        ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

·        สิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·        ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ดำเนินการ ใช้งาน และแลกเปลี่ยน

·        คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เว็บไซต์นี้ใช้

·        บุคคลและเหตุผลที่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

·        การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

·        มาตรการอื่นๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·        ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

·        ทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

·        เหตุผลที่คุณได้รับอีเมลจากเรา

·        ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

·        การสื่อสารข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

·        การเข้าถึง การปรับปรุง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บไว้

·        ติดต่อเรา

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล' ในที่นี้ ประกอบด้วยข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเดี่ยวหรือเมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีหรืออาจจะสามารถเข้าถึงได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ ฮิลติจึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลที่เราทำการเก็บรวบรวม ดำเนินการ และ/หรือใช้งานร่วมกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือในกรณีอื่นๆ

 

สิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเก็บรวบรวม ดำเนินการ และ/หรือใช้งานข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เราเก็บรวบรวม ดำเนินการ และ/หรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น:

·        เพื่อจัดการ ดำเนินงาน ดูแลรักษา และปรับปรุงเว็บไซต์นี้

·        เพื่อสนับสนุนและดำเนินการคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือช่องทางอื่นๆ

·        เพื่อปรับรูปแบบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของคุณมากขึ้น (เช่น,โดยการปรับรูปแบบเนื้อหาหรือข้อเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความสนใจเฉพาะตัวของคุณ)

·        เพื่อประเมินคุณสมบัติของคุณสำหรับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางประเภท

·        เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและปรับรูปแบบของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราให้เหมาะกับคุณมากขึ้น

·        เพื่อทำการวิเคราะห์และวิจัยลูกค้า รวมถึง การวิจัยตลาดโดยทั่วไปหรือการสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ การสร้างรูปแบบการขายและการสื่อสารข้อมูล และเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งโดยไม่มีการระบุตัวตน (เช่น การใช้ข้อมูลโดยรวม) หรือโดยมีการระบุเป็นตัวบุคคล (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต)

·        เพื่อตอบคำถามและคำขอของคุณ

·        เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ โดยอาจเป็นการนำเสนอผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายข่าว ข้อความ SMS และ MMS รวมถึง การจัดส่งเอกสารส่งเสริมการขายเป็นช่วงๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายของฮิลติที่ผ่านการปรับรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ (การตลาดทางตรง)

·        เพื่อสื่อสารข้อมูลกับคุณในเรื่องอื่นๆ (เช่น เพื่อส่งการแจ้งเตือน คำชี้แจงทางเทคนิค ข้อมูลล่าสุด การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย ข้อความช่วยเหลือและบริหารจัดการ หรือข่าวบริการ)

·        เพื่อจัดการเกี่ยวกับของรางวัล การสำรวจความเห็น การชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

·        เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพื่อป้องกันการใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อระงับข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเราที่มีร่วมกับคุณและ/หรือบุคคลที่สาม

·        เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่คุณตกลงยินยอมไว้เป็นพิเศษ และ

·        เพื่อกรณีอื่นๆ ตามที่อนุญาตโดยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบก่อน และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับหรืออนุญาต หรือคุณตกลงยินยอมแล้วเท่านั้น

ในส่วนของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีบุคคลเพียงบางส่วนภายในองค์กรของฮิลติเท่านั้น (เช่น เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายไอที และฝ่ายบัญชีเท่านั้น รวมถึง ผู้จัดการบางตำแหน่งที่เป็นผู้รับผิดชอบของกรณีนั้นๆ) ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ดำเนินการ ใช้งาน และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ดำเนินการ ใช้งาน และแลกเปลี่ยนเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ หรือในกรณีอื่นๆ ในระหว่างการดำเนินธุรกิจของเรา ไม่ได้หมายถึงเฉพาะข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์หรือติดต่อกับเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลที่คุณให้เราโดยสมัครใจผ่านทางเว็บไซต์หรือส่งมอบให้แก่เราในบริบทต่างๆ (เช่น เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของเรา เมื่อลงทะเบียนชิงรางวัล เมื่อคุณส่งอีเมลถึงฝ่ายบริการลูกค้า เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เมื่อคุณติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของบริษัท เป็นต้น) ดังนั้น เราจึงไม่สามารถกำหนดลักษณะตายตัวของประเภทที่เป็นไปได้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม ดำเนินการ และใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปอาจประกอบด้วยข้อมูลในประเภทต่อไปนี้:

·        ชื่อ คำนำหน้า และที่อยู่

·        ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล (หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร เป็นต้น)

·        ชื่อ ที่อยู่ แผนก ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่คุณเป็นตัวแทน (ถ้ามี) และหน้าที่การทำงานของคุณในบริษัทดังกล่าว

·        ชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน

·        เลขที่บัญชีของฮิลติ

·        เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

·        ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

·        การยืนยันว่าเป็นผู้ใช้ประเภทบุคคลหรือผู้ใช้ประเภทธุรกิจ

·        การกำหนดค่าของผู้ใช้ (เช่น การตั้งค่าภาษาที่ต้องการ)

·        ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเว็บบราวเซอร์ รุ่นของเว็บบราวเซอร์ การกำหนดค่าของเว็บบราวเซอร์ ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ ซึ่งใช้ในการระบุประเภทของอุปกรณ์ การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ การรับส่งข้อมูลกับคุณและอุปกรณ์ของคุณ และการเพิ่มความสะดวกให้กับการใช้งานเว็บไซต์

·        URL และที่อยู่ IP ของเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานจากหรือถูกเปลี่ยนทางต่อไปยังเว็บไซต์ของเรา รวมถึง ข้อมูลวันที่และเวลา

·        เพจย่อยที่คุณเปิดดูขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา ลิ้งค์ที่เลือกขณะใช้งานเว็บไซต์ รวมถึง ข้อมูลวันที่และเวลา

·        ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (Uniform Resource Locator หรือ URL) แบบเต็มที่มีการคลิกไปยัง ผ่านทาง หรือจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึง ข้อมูลวันที่และเวลา

·        คำขอบริการและคำสั่งซื้อที่ส่ง

·        ประวัติการซื้อ รวมถึง การสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเสร็จสมบูรณ์แล้ว

·        คำค้นหาที่เคยใช้

·        บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดูหรือค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา

·        ตะกร้าสินค้าและข้อมูลการชำระเงิน

·        ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน (ตามที่อธิบายในหัวข้อ "คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เว็บไซต์นี้ใช้” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้)

·        การสมัครสมาชิกจดหมายข่าว การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตอบรับข้อเสนอพิเศษ เป็นต้น

·        คำตกลงที่ให้ไว้ เช่น การยินยอม การอนุญาต เป็นต้น

·        คำตอบในแบบสำรวจความคิดเห็น การรีวิว การให้คะแนน และความเห็นประเภทอื่นที่ให้ไว้

·        เนื้อหาของการสื่อสารข้อมูลใดๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่โพสต์บนชุมชนสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์หรือที่มีการแบ่งปันข้อมูลกับฮิลติและ/หรือผู้ใช้อื่นๆ รวมทั้ง ข้อความแชทและสำเนาข้อความแชท

·        ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ และ

·        ข้อมูลอื่นใดก็ตามที่คุณใส่หรืออัพโหลดขึ้นไปยังเว็บไซต์นี้ (เช่น ข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ รูปภาพที่คุณอัพโหลด)

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เว็บไซต์นี้ใช้

คุกกี้หมายถึงไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในไดเร็กทอรี่ของเว็บบราวเซอร์ของคุณ เมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปยังเว็บบราวเซอร์ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีที่พบได้ทั่วไปและถูกนำมาใช้งานกับเว็บไซต์หลายๆ แห่ง โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์และประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม  คุกกี้ยังอาจทำหน้าที่ในการเลือกโฆษณาด้วยเช่นกัน (ซึ่งเราอธิบายไว้ด้านล่าง)

 ฮิลติมีการใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้และเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันร่วมกับเว็บไซต์นี้:

▫ Google Analytics (คุกกี้ถาวรที่มีการจัดเก็บไว้จนกระทั่งมีการปิดเว็บบราวเซอร์): เว็บไซต์นี้มีการใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บจากบริษัท Google, Inc. (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถวิเคราะห์วิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้นี้จะถูกส่งไปยังกูเกิลและจัดเก็บไว้เซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลจะถูกปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยการลบออกเตต (Octet) สุดท้ายของที่อยู่ IP ของคุณออก กูเกิลจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเราในการประมวลผลข้อมูลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมข้อมูลสำหรับทำรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่กูเกิลมีอยู่ คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ โดยการเลือกการตั้งค่าที่ต้องการจากเว็บบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำขอยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณ (รวมถึง ที่อยู่ IP ของคุณ) และยกเลิกการประมวลผลข้อมูลโดยกูเกิล โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเสริม (Add-on) สำหรับเว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันจากลิ้งค์ต่อไปนี้: tools.google.com/dlpage/gaoptout

▫ JsessionID (คุกกี้เซสชั่นการใช้งานที่มีการจัดเก็บไว้จนกระทั่งมีการปิดเว็บบราวเซอร์): ฮิลติมีการใช้คุกกี้ที่ทำหน้าที่ระบุผู้ใช้ในระหว่างเซสชั่นการใช้งานปัจจุบันบนเว็บไซต์นี้ คุกกี้ JsessionID ทำหน้าที่เก็บรวบรวม ID เซสชั่นของผู้ใช้ แต่จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เอาไว้หลังจากที่ผู้ใช้ปิดเซสชั่นการใช้งาน รวมทั้งยังไม่มีการส่งข้อมูลใดๆ ไปยังบุคคลที่สาม

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ หรือปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ทั้งหมดได้ ซึ่งจะเป็นการจำกัดจำนวนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณ เมนู “วิธีใช้” ในแถบเครื่องมือของเว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันไม่ให้เว็บบราวเซอร์รับคุกกี้ใหม่ วิธีการตั้งค่าให้เว็บบราวเซอร์แจ้งเตือนคุณเมื่อมีการรับคุกกี้ใหม่ รวมถึง วิธีการปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากทำการแก้ไขการตั้งค่าดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์นี้ได้

สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และการทำงานของคุกกี้ โปรดดูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ All About Cookies

บุคคลและเหตุผลที่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม รวมถึง องค์กรอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทฮิลติ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น เราจะไม่ขาย แลก ให้เช่า เปิดเผย โอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเหนือไปจากขอบเขตที่จะอธิบายดังต่อไปนี้หรือตามที่มีการตกลงร่วมกับคุณในบริบทเฉพาะ (เช่น ในกรณีที่คุณยินยอมให้มีการโอนข้อมูลประเภทอื่นเมื่อสมัครใช้บริการใดบริการหนึ่ง) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด

รายละเอียดของผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังต่อไปนี้:

·        องค์กรอื่นในกลุ่มฮิลติและคู่ค้าทางธุรกิจของฮิลติ: เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรอื่นภายในกลุ่มบริษัทฮิลติ (เช่น บริษัทสาขาของฮิลติที่ดูแลเว็บไซต์ในแต่ละประเทศ) และคู่ค้าทางธุรกิจของเราในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรสำหรับการแลกเปลี่ยนดังกล่าว (เช่น ในกรณีที่คู่ค้าทางธุรกิจเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการ เช่น ผู้ให้บริการด้านอีเมล) และในกรณีที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย ตัวอย่างของการอนุญาตตามกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่คุณให้ความยินยอมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตหรือบังคับให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลของคุณกับองค์กรอื่นภายในกลุ่มบริษัทฮิลติหรือกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรานั้นจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านเท่านั้น

·        ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม: เราอาจว่าจ้างผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม (หมายถึง บริษัทหรือบุคคลที่เราว่าจ้าง) ให้ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งแทนเรา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของเรา ตัวอย่างของกรณีนี้ ได้แก่ การจัดการฐานข้อมูล บริการบำรุงรักษา การวิเคราะห์เว็บ การตอบรับการสอบถามขาเข้า การส่งมอบพัสดุ การส่งไปรษณีย์และอีเมล การลบข้อมูลซ้ำออกจากรายชื่อลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือด้านการขายและการตลาด การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และการให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามอาจรวมถึง บริษัทด้านไอที ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หน่วยงานตรวจสอบคะแนนเครดิต หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน และด้านอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ของผู้ให้บริการรายนั้นๆ เท่านั้น และจะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวได้เท่านั้น เรามีการดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามรับทราบและปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะยังดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามมีการดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของกฎหมายปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตรวจสอบว่า ผู้ให้บริการดังกล่าวมีการนำมาตรการความปลอดภัยทั้งในด้านเทคนิคและด้านองค์กรมาใช้อย่างเพียงพอ

·        ผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น: ในกรณีที่คุณใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อความ การแชท การส่งข้อความ หรือฟังก์ชั่นโต้ตอบอื่นๆ ที่เว็บไซต์ของเรามีให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น แต่จะมีการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวเท่านั้น

·        ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแล: เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลที่สาม (เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง) กรณีดังกล่าวยังอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่เราจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือคำสั่งจากศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแล เราจะพิจารณาขอบเขตการอนุญาตการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถี่ถ้วนเป็นแต่ละกรณีไป โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในส่วนของลักษณะของคำขอ ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังกล่าว หากเราตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนั้นๆ เราจะมีการพิจารณาถึงวิธีการลดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โดยการปิดบังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

·        ผู้ซื้อ: เรามีการพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงอาจมีการขายบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือธุรกิจของเรา ในกรณีที่มีการซื้อขายดังกล่าว ข้อมูลผู้ใช้มักจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางธุรกิจที่ถูกโอนความเป็นเจ้าของด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อสัญญาที่มีการตกลงเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมก่อนหน้า นอกจากคุณจะให้ความยินยอมเป็นอื่น

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศใดก็ได้ ซึ่งอาจรวมถึงประเทศที่มีกฎหมายปกป้องข้อมูลไม่เข้มงวดเท่ากับประเทศของคุณ ในกรณีดังกล่าว ฮิลติจะยังคงดำเนินมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอผ่านทางข้อผูกพันทางกฎหมาย เช่น กฎข้อผูกพันขององค์กร (ถ้าผู้รับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทฮิลติ) หรือสัญญาที่ระบุประเทศและเขตแดนที่จะมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง นอกจากนี้ เรายังมีการกำหนดให้ผู้รับข้อมูลต้องจัดเตรียมมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรฐานเดียวกันกับที่กำหนดไว้ภายใต้บัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศสิงคโปร์ ค.ศ. 2012

มาตรการอื่นๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ฮิลติเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเราต้องการให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้าของคุณจากเรามีความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจึงมีการดำเนินมาตรการและข้อควรระวังต่างๆ อย่างสมเหตุผล เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึง มาตรฐานด้านเทคนิคและด้านองค์กรทั้งในส่วนออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การแก้ไขดัดแปลง การทำลายข้อมูลโดยผิดกฎหมายหรือโดยอุบัติเหตุ และการสูญหายของข้อมูลโดยอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกไว้ว่า ถึงแม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากความเสี่ยงและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น แต่สำหรับระบบออนไลน์นั้น ไม่มีวิธีใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงขอให้คุณมีส่วนร่วมในการสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไอทีของเรา โดยการไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นความลับหรือไม่จำเป็นในบริบทเฉพาะด้าน ในส่วนนี้ โปรดทราบว่า เราจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเอาไว้ หากไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณอย่างชัดแจ้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถช่วยเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อีกทาง โดยการลงชื่อออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้งานเว็บไซต์ในส่วนที่จำเป็นต้องมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นจากที่กฎหมายอนุญาตไว้สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล ตามที่กำหนดไว้โดยนโยบายการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ/หรือตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปกติแล้ว สำเนาข้อความแชทจากการแชทออนไลน์กับฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะมีการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

 

ทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณมีทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ดำเนินการ และใช้งานเกี่ยวกับตัวคุณและวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างบางส่วนของวิธีการใช้งานที่คุณสามารถเลือกได้มีดังต่อไปนี้:

·        คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึง ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องระบุตัวตนหรือโดยระบุเพียงนามแฝง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการระบุตัวตนของคุณ (เช่น ในกรณีของการสั่งซื้อสินค้า)

·        คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณในการเก็บข้อมูลของคุณ

·        คุณสามารถยกเลิกความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในอดีตได้ตลอดเวลา แต่จะไม่มีผลย้อนหลัง และ/หรือใช้คุณสมบัติการยกเลิกรับจดหมายข่าวและคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อยกเลิกการสมัครสมาชิกบอกรับ

·        คุณสามารถคัดค้านไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในอนาคตได้ตลอดเวลา

·        ในระหว่างการลงทะเบียน คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่เรา คุณสามารถลบ เพิ่ม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้จากเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลเก่าที่เรามีอยู่เอาไว้ และอาจนำมาใช้งานในอนาคตเพื่อวัตถุประสงค์ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเอาไว้

เหตุผลที่คุณได้รับอีเมลจากเรา

เราอาจส่งอีเมลถึงคุณเนื่องจากเหตุผลต่างๆ ต่อไปนี้:

·        คุณสมัครรับจดหมายข่าวและ/หรือบอกรับข้อมูลประชาสัมพันธ์การตลาดประเภทอื่นๆ จากเรา

·        คุณเคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเรา และเราทำการติดต่อถึงคุณเกี่ยวกับการสั่งซื้อดังกล่าว

·        คุณส่งคำถามถึงเรา และเราทำการติดต่อคุณเพื่อตอบคำถามดังกล่าว

·        เราต้องการแจ้งข่าวสารล่าสุด ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว การแจ้งเตือน หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ของเราและต้องการยกเลิกการบอกรับข้อมูลประชาสัมพันธ์การตลาดจากเรา โปรดแก้ไขการกำหนดค่าของคุณโดยการเข้าไปที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ของบัญชีผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกสมาชิกบอกรับได้ โดยการติดต่อเราตามข้อมูลติดต่อในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เมื่อคุณเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นดังกล่าว คุณจะต้องรับภาระความเสี่ยงหรือรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของเว็บต์นั้นด้วยตัวคุณเอง ฮิลติไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ เนื้อหาของเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ รวมถึง ไม่รับรองเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นดังกล่าวก่อนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือทำการซื้อขายใดๆ กับเว็บไซต์อื่นดังกล่าว

การสื่อสารข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ในบางครั้ง ในกรณีนี้ เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์ คุณสามารถดูรุ่นของนโยบายความเป็นส่วนตัวได้จากข้อมูลรุ่นที่ระบุในบรรทัดสุดท้ายด้านล่าง หลังจากที่เราโพสต์นโยบายฉบับใหม่แล้ว หากคุณยังใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ หมายความว่า คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ของเว็บไซต์นี้แล้ว

การเข้าถึง การปรับปรุง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บไว้

ในกรณีที่คุณต้องการเข้าถึง ปรับปรุง หรือแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเคยให้เราไว้ คุณสามารถทำได้ผ่านทางเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" หรือโดยการติดต่อเรา ข้อมูลติดต่อของเรามีระบุอยู่ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ติดต่อเรา

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราได้ในกรณีที่คุณต้องการดำเนินการดังต่อไปนี้:

·        เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้

·        ขอปรับปรุง แก้ไข ลบ หรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

·        ขอให้เรายกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอนาคต

·        ยกเลิกความยินยอมที่เคยให้ไว้ก่อนหน้า หรือ

·        คัดค้านการสร้างข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

 

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

ชื่อ: คุณลาวัณย์ ภูมิไชยา / Customer Services Manager

โทรศัพท์: 02-099-5300

อีเมล: Lawan.Poomchaiya@hilti.com

ที่อยู่:  บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1858/107 -108

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 24  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542076458

Hilti (Thailand) Ltd. Head Office 1858/107 – 108 Interlink Tower 24th Floor

Debaratna road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260

Tax ID : 0105542076458

HILTI (THAILAND) LTD

  • บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1858/107 -108 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

    ส่ง EMAIL หาเรา 02-099-5300