แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ตะปู

เลื่อนดูตะปูเดี่ยวและตะปูแถบทั้งหมดสำหรับการยึดด้วยระบบดินปืน แก๊ส หรือใช้ชุดแบตเตอรี่ได้ที่นี่

เลื่อนดูตะปูเดี่ยวและตะปูแถบทั้งหมดสำหรับการยึดด้วยระบบดินปืน แก๊ส หรือใช้ชุดแบตเตอรี่ได้ที่นี่
ตะปูคอนกรีต X-C P8 ตะปูตัวเดี่ยวคุณภาพสูงสำหรับการยึดติดกับคอนกรีตที่ใช้เครื่องยิงตะปูด้วยแก็ป