แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

สลักเกลียวและระยะยก

แสดงให้ฉันดูสลักกลียวที่ใช้งานได้หลากหลายและประหยัดเวลาสำหรับคอนกรีตและเหล็ก – เช่น รางพาดสายไฟสำหรับหลอดไฟ สายดิน ตะแกรงปูพื้น หรือการยึดงานอเนกประสงค์

แสดงให้ฉันดูสลักกลียวที่ใช้งานได้หลากหลายและประหยัดเวลาสำหรับคอนกรีตและเหล็ก – เช่น รางพาดสายไฟสำหรับหลอดไฟ สายดิน ตะแกรงปูพื้น หรือการยึดงานอเนกประสงค์
แท่งเกลียว X-M6 FP8/D8 สลักเกลียวเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับเครื่องยิงตะปูขับด้วยแก๊ปบนคอนกรีต (แหวนรอง 8 มม)
ตัวต่อเชื่อมไฟฟ้า S-BT-EF HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กคาร์บอน เกลียวมาตรฐานสากลหรือแบบวิตเวอร์ต) สำหรับเชื่อมต่อสายไฟบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเล็กน้อย
สลักเกลียว F-BT-MR สลักเกลียวเหล็กสเตนเลสสำหรับใช้งานกับการเชื่อมสตัดแบบหลอมของ Hilti
สลักเกลียว S-BT-ER HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานสากลหรือแบบวิตเวอร์ต) สำหรับเชื่อมต่อสายไฟบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สลักเกลียว S-BT-GR AL สตัดเเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานสากล) สำหรับการยึดตะแกรงปูพื้นบนอลูมิเนียมในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สลักเกลียว S-BT MR HL (อลูมิเนียม) สตัดเเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานสากล) สำหรับการยึดอเนกประสงค์บนอลูมิเนียมในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
ตัวต่อเชื่อมไฟฟ้า S-BT-ER HC HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานเมตริก) สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง - ขอแนะนำให้ใช้เคเบิลเชื่อมต่อที่มีพื้นที่หน้าตัดสูงสุดไม่เกิน 120 มม.²/ AWG 4.0
สลักเกลียว S-BT-EF HC HL ตัวต่อเชื่อมต่อไฟฟ้า สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กคาร์บอน เกลียวมาตรฐาน) สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเล็กน้อย - พื้นที่หน้าตัดสูงสุดของสายไฟเชื่อมต่อที่แนะนำ: 120 มม.²/ AWG 4.0
สลักเกลียว S-BT-GF HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กคาร์บอน เกลียวมาตรฐานสากล) สำหรับการยึดตะแกรงปูพื้นบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเล็กน้อย
สลักเกลียว S-BT-GR HL สตัดเเกลียวแบบสกรู (เหล็กสแตนเลส เกลียวมาตรฐานสากล) สำหรับการยึดตะแกรงปูพื้นบนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
สลักเกลียว S-BT MF HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เหล็กคาร์บอน เกลียวมาตรฐานหรือวิตเวิร์ต) สำหรับการยึดอเนกประสงค์บนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนเล็กน้อย
สลักเกลียว S-BT MR HL สตัดเกลียวแบบสกรู (เกลียวเหล็กสเเตนเลส มาตรฐานเมตริกหรือวิตเวิร์ต) สำหรับการยึดอเนกประสงค์บนเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง
แท่งเกลียว X-M8 P8 สลักเกลียวเหล็กคาร์บอนสำหรับใช้กับเครื่องยิงตะปูขับด้วยแก๊ปบนคอนกรีต (แหวนรอง 8 มม)