แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

พุกชนิดรางแบบหล่อในที่

พุกชนิดรางเป็นวิธีการยึดที่ปรับได้ ใช้งานได้สำหรับคอนกรีตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและการอนุมัติที่เคร่งครัดที่สุด

พุกชนิดรางเป็นวิธีการยึดที่ปรับได้ ใช้งานได้สำหรับคอนกรีตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและการอนุมัติที่เคร่งครัดที่สุด