a man uses ON!Track on a mobile device to scan a hilti tool box

ON!Track

ระบบติดตามเครื่องมือและบริหารสินทรัพย์ ง่ายๆ ในมือคุณ

บริการ ON!Track จากฮิลติออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ บริการ คนงาน และใบรับรองความปลอดภัย

สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ผู้รับเหมาต้องหันมาประเมินกระบวนการและขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันใหม่อีกครั้ง และหลายๆ บริษัทได้เลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบบริหารสินทรัพย์แบบดิจิตอลแทน

ON!Track คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อควบคุมและติดตามวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุหน้างาน โดยช่วยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณได้ทันที พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและค่าโสหุ้ย เรามีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและรับฟังความเห็นจากบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อระบุแปดประเด็นสำคัญด้านล่างที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณด้วย APP ON!TRACK 3.0

APP ON!Track 3.0 ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับการบริหารธุรกิจ เครื่องมือ และไซต์งานของคุณ โดยผ่านการปรับปรุงและเปลี่ยนโฉมใหม่ตามเสียงสะท้อนที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า พร้อมด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ มากมายที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพไปอีกขั้น

ON!Track 3.0 โดดเด่นด้วยการใช้งานที่ง่าย รวดเร็ว และครอบคลุมทุกกระบวนการที่จำเป็นต่อธุรกิจของคุณ รวมทั้งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) ของฮิลติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Proactive Tracking Gateways

ตรวจสอบและติดตามเครื่องมือและอุปกรณ์ในคลังได้อย่างรวดเร็วด้วย Proactive Tracking Gateways

ดูวิดิโอเกี่ยวกับ Proactive Tracking Gateways

การบริหารสินทรัพย์ Asset Management

บริหารจัดการสินทรัพย์ทุกรายการ ทั้งมีและไม่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ ได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลังเครื่องมือ Tool Park Optimization

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลังเครื่องมือของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึก ที่จะช่วยให้คุณพบค่าใช้จ่ายแฝงหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่

การบริหารต้นทุนสินทรัพย์ Asset Cost Management

บริหารต้นทุนสินทรัพย์ภายในไซต์งานผ่านรายงานต้นทุนที่สามารถกำหนดรายละเอียดได้ตามสินทรัพย์ ไซต์งาน และช่วงเวลาที่ต้องการ

การจัดระเบียนบันทึกข้อมูล Record Management

บันทึกเกี่ยวกับบริการ/การบำรุงรักษาและใบรับรองต่างๆ รวมทั้งสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้โครงการของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน

ระบบติดตามเชิงรุก Active Tracking

Bluetooth tags ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน เวลา และสถานที่ที่มีการใช้งานสินทรัพย์ต่างๆ ของคุณ

การใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ Software Integration

ใช้งาน ON!Track ร่วมกับซอฟต์แวร์ ERP ที่คุณมีอยู่แล้ว โดยทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านอินเตอร์เฟสแบบเปิด

การทำงานบนคลาวด์ Cloud Connection

สินทรัพย์และรายละเอียดการใช้งานต่างๆ มีการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ คุณจึงสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดได้บนทุกอุปกรณ์ และจากทุกที่ที่ต้องการ

นี่คือสิ่งที่ ON! TRACK ช่วยติดตามให้คุณได้

tracking tools with ON!Track

เครื่องมือ

 • ตำแหน่งของเครื่องมือ
 • ผู้ที่กำลังใช้งานเครื่องมือ
 • ช่วยลดเวลาสูญเปล่าในกรณีที่เครื่องมือหาย
 • ลดปัญหาการเบิกเครื่องมือทั้งหมดไปใช้กับงานเดียว
 • ลดความเสี่ยงของการโจรกรรม
track commodities with ON!Track

Commodities

 • ติดตามโภคภัณฑ์มูลค่าน้อยด้วยวิธีการที่ประหยัด
 • ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณและตำแหน่งของโภคภัณฑ์ต่างๆ
 • ลดวัสดุเหลือทิ้งและสูญหายเนื่องจากสามารถติดตามได้
tracking consumables with ON!Track

วัสดุสิ้นเปลือง Consumables

 •  รักษาปริมาณคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องสั่งซื้อเพิ่ม
 • สร้างรายงานตรวจสอบการใช้งานตามผู้ใช้หรือตามสถานที่
manage training and certification with ON!Track

ใบรับรองและการฝึกอบรม

 • เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรด้วยระบบเก็บรักษาใบรับรองแบบดิจิตอล
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมและต่ออายุใบรับรอง
 • บริหารเอกสารรับรองต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบเรียกขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
receive service alerts with ON!Track

การบำรุงรักษา

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • เปิดและปิดงานบำรุงรักษาและงานปรับเทียบต่างๆ
 • ระบุผู้ดำเนินการและเวลาที่ดำเนินการ
 • ตรวจสอบติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ทราบว่า ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องมือใดบ้าง
manage rental equipment with ON!Track

อุปกรณ์เช่า

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดคืนอุปกรณ์เช่าตามกรอบเวลาของโครงการ
 • ตรวจสอบว่ามีการมอบหมายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใด และต้องติดต่อผู้ใดเพื่อส่งคืนอุปกรณ์
 •  สร้างรายงานสำหรับใช้ติดตามการใช้งานอุปกรณ์เช่าและการตัดสินใจซื้อ
 • การบันทึกค่าเช่า
track safety equipment with ON!Track

อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดนำวัสดุออกจากรายการวัสดุคงคลัง
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดต้องสั่งซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่ม
 • ติดตามงานซ่อมบำรุงและงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
manage reporting with ON!Track

การจัดทำรายงาน

 • ตรวจสอบการใช้งานวัสดุสิ้นเปลืองที่ไซต์งาน เพื่อจัดสรรและประมาณการต้นทุน
 • ติดตามประวัติของสินทรัพย์ต่างๆ (สถานที่ การบำรุงรักษา การใช้งานโดยพนักงาน)
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการรับรองพนักงาน (ผู้ที่มีใบรับรอง ซึ่งกำลังจะหมดอายุ)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

วิธีการติดตามเครื่องมือและสินทรัพย์

Software

ON!Track devices

ทำงานบนระบบคลาวน์ Cloud-based platform

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม ON!Track ได้จากอุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้งานเว็บไซต์ได้

ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์จะขึ้นอยู่กับจำนวนของโมดูลที่ลูกค้าเลือกไว้ตามความต้องการพื้นฐานของธุรกิจ โดยบริการนี้ครอบคลุมจำนวนสินทรัพย์และจำนวนผู้ใช้ไม่จำกัด

บริการนี้สามารถกำหนดและมอบหมายสิทธิ์การเข้าถึงให้แก่ผู้ใช้หลายคนที่มีบทบาทและหน้าที่ต่างกันออกไปได้

Log in เข้าใช้งาน ON!Track 3.0
track tools on the go with the ON!Track app

ติดตามเครื่องมือได้ทุกที่ที่ต้องการ Track tools on the go

ติดตามเครื่องมือของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอพ ON!Track สำหรับอุปกรณ์พกพา พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของไซต์งานแต่ละแห่ง

แอพ ON!Track ช่วยให้สามารถติดตามและทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องมือและสินทรัพย์ทั้งหมดของธุรกิจของคุณ

ดาวน์โหลด ON!Track 3.0 สำหรับ Play Store ดาวน์โหลด ON!Track 3.0 สำหรับ App Store

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดตาม Tracking Hardware

bluetooth tracking tag for ON!Track

Bluetooth enabled sensor tag: AI T320

ใหม่ – แท็กเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่อัจฉริยะมากขึ้น ขนาดเล็กลง และอายุแบตเตอรี่นานขึ้น สำหรับใช้ตรวจหาเครื่องมือที่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถย้ายเครื่องมือไปไว้ในจุดที่ต้องการมากกว่า

bluetooth tracking tag for ON!Track

Bluetooth tracking tag: AI T380

แท็กอัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ากับระบบบริหารสินทรัพย์ ON!Track จากฮิลติ

AI L5 tracking tag

Adhesive tags: AI L2 & AI L5 Smart Tags

แท็กแบบติดกาว L2 และ L5 จะทำงานเมื่อถูกกด เหมาะเป็นพิเศษสำหรับสินทรัพย์เกือบทุกประเภท รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองและโภคภัณฑ์ต่างๆ

AIT35 hanging tag

Hanger tags: AI T35-H smart tags

ผลิตจากอะลูมิเนียมที่ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการเสียดสีได้ดี ช่วยให้ระบุเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ มาพร้อมลวดโลหะที่ช่วยให้ติดตั้งแท็กเข้ากับสินทรัพย์ได้อย่างสะดวก

AI T43-P metal plate tag

Metal plate tags: AI T43-P smart tag

ทำจากแผ่นสเตนเลสสตีลขนาดเล็กและทนทาน สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ

ON!Track gateway AI G125

ตรวจสอบวัสดุคงคลังได้ตลอดเวลา – ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดแท็กไว้ได้ตลอด 24 ชม. พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลล่าสุดในทันทีที่ต้องการ

ระบบตรวจสอบวัสดุคงคลังอัจฉริยะ – ดูวัสดุต่างๆ ในคลังสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่เก็บที่ไม่มีคนดูแลได้จากอุปกรณ์ทุกประเภทที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ รวมทั้งยังสามารถกำหนดรอบการตรวจสอบวัสดุคงคลังได้ตามความต้องการของธุรกิจของคุณ

ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการนำออกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า – ซอฟต์แวร์ ON!Track สามารถแจ้งเตือนคุณได้ทันทีเมื่อมีการนำอุปกรณ์ออกไปโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า หรือเมื่อเกตเวย์ตรวจไม่พบอุปกรณ์ภายในเวลาที่กำหนด

ติดตามเครื่องมือได้แม่นยำยิ่งขึ้น – การเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลในการติดตามและตรวจสอบสินทรัพย์ ช่วยขจัดปัญหาความผิดพลาดและความไม่สม่ำเสมอของมนุษย์

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับไซต์งาน – ON!Track แสดงให้ทราบได้ทันทีว่าเครื่องมือของคุณอยู่ที่ใด ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหาเครื่องมือ และมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่จำเป็น

อเนกประสงค์ – เกตเวย์สามารถสแกนหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม ON!Track Active Tag Bluetooth® ได้

ประสบการณ์จริงจากลูกค้าของเรา

มาฟังความเห็นจากเพื่อนร่วมวงการของเรา

ฮิลติมีการร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการในการติดตามเครื่องมือและบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า

"ระบบนี้ใช้งานง่ายมากครับ ผมไม่ต้องคอยเปิดเอกสารมากมายให้ปวดหัว ไม่ต้องจำว่าอุปกรณ์นี้อยู่ที่ไหนหรือใครเบิกไปใช้อีก ... หัวหน้างานทุกคนสามารถที่จะใช้ระบบนี้ได้อย่างสะดวก ผมดีใจมากที่เจ้าของบริษัทของเราลงทุนเวลาและเงินไปกับระบบที่ยอดเยี่ยมนี้ครับ"

Dave Sumner, Warehouse Manager
Seretta Construction

"เราเคยลองใช้ระบบสแกนติดตามเครื่องมืออีกยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งผลออกมาแย่มากครับ ... ฮิลติแสดงให้เราเห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมกว่ามาก โดยพวกเขาแวะมาหาเรา พร้อมทั้งช่วยฝึกอบรมและติดตั้งระบบร่วมกับเราครับ"

Mike Moore, President
ADEP Group

"ผมเชื่อมั่นใน ON!Track มานานแล้วครับ... เจ้าหน้าที่ของฮิลติใจเย็นมากๆ ในการสอนพนักงานของเรา พวกเขาเตรียมขั้นตอนต่างๆ เอาไว้อย่างราบรื่นร่วมกับเรา ซึ่งทำให้เราประสบความสำเร็จดีเยี่ยมกับการใช้งานระบบนี้ครับ" วินเซนต์ ชิแอปโปน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์

Vincent Chiappone, CPO
Renu Contracting and Restoration

สิิ่งที่คุณจะได้รับจาก ON!Track

บริการและความช่วยเหลือ

ON!track service

บริการให้คำปรึกษา

ฮิลติมีบริการให้คำปรึกษาที่หน้างานโดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมทั้งบริการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ทีมที่ปรึกษาของเราจะทำการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจของคุณ และออกแบบวิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?
two Hilti employees help a customer with a cordless hammer drill

การดำเนินการ

เรามีทีมดำเนินการเฉพาะทางในด้านการติดแท็กและตรวจสอบจำนวนสินทรัพย์ของคุณ พร้อมทั้งดำเนินการอัพโหลดข้อมูลลงในระบบ เพื่อให้คุณและทีมสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่กับโครงการอื่นๆ และงานที่จำเป็นต่อธุรกิจของคุณ

ทีมจากฮิลติยังสามารถกำหนดรอบการบำรุงรักษาและบริการให้กับสินทรัพย์ของคุณ รวมถึงอัพโหลดใบรับรองพนักงานและข้อมูลการฝึกอบรมต่างๆ ได้เช่นกัน

เป้าหมายของเราคือการมอบระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคุณและพร้อมใช้งานได้ทันทีตั้งแต่วันแรก

a Hilti customer service team member talks to a customer over the phone

Customer Care

การสนับสนุนของเราไม่จบแค่การดำเนินการระบบเท่านั้น แต่ทีมสนับสนุนของเราพร้อมที่จะทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและตอบคำถามต่างๆ ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ทีมภาคสนามของเรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและฝึกอบรมที่หน้างานตลอดเวลา

โทรหาเรา Email

บริการที่เกี่ยวข้อง

Hilti Fleet Management

a tool crib manager takes a Hilti tool off of a shelf

ระบบเช่าซื้อเครื่องมือของฮิลติช่วยแก้ปัญหาน่าปวดหัวและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นเงินจำนวนมาก

รู้จัก Fleet Management เพิ่มเติม

Tools on Demand

a tool crib manager takes a Hilti tool off of a shelf

ความต้องการเครื่องมือขนาดเล็กมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามประเภทของงาน บริการ Tools on Demand (TOD) จากฮิลติเป็นบริการผ่านบัญชีเช่าซื้อเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดจำนวนเครื่องมือตามปริมาณการใช้งาน คุณจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือที่ไม่ต้องการอีกต่อไป พร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับเครื่องมือ และลดต้นทุนเพิ่มเติมจากการเคลื่อนย้ายเครื่องมือไปมาระหว่างไซต์งานต่างๆ

ดูว่า Tools on demand ดีกับธุรกิจของคุณอย่างไร?