Hilti fleet management

ให้เราจัดการเครื่องมือของคุณ เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาบริหารธุรกิจของคุณเอง

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือเช่า (Hilti Fleet Management)

การดำเนินธุรกิจหรือโครงการก่อสร้างคุณต้องใช้เวลาจำนวนมากเพื่อวางแผนและยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขอใบอนุญาต  การทำสัญญาข้อตกลงกับคู่ค้าในงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งการต้องเตรียมการรับมือกับแผนงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 
ที่สำคัญยิ่งคือปัญหาการจัดการเครื่องมือเพื่อให้โครงการของคุณ : 
  • มีเครื่องมือถูกประเภทใช้อย่างเหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของโครงการ 
  • เครื่องมือทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ ช่วยให้ทำงานได้มาก ความคืบหน้าสูง
  • มีจำนวนเพียงพอกับแผนการทำงาน 
  • สามารถจัดการเรื่องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว 
  • มีเครื่องมือทดแทน เมื่อเครื่องมืออีกส่วนถูกส่งซ่อม
  • และ...ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย

เนื่องจากหากคุณไม่สามารถบริหารจัดการเครื่องมือได้อย่างครบถ้วนแล้วย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อความล่าช้าในโครงการซึ่งนั่นหมายถึงความเสียหายมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ยังอาจกระทบถึงความเชื่อมั่นในการบริหารโครงการได้

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือเช่า (Hilti Fleet Management) เป็นบริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการดูแลในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือที่คุณจำเป็นต้องมีใช้อย่างเหมาะสม มีจำนวนมากเพียงพอกับความต้องการ ครอบคลุมการมีเครื่องมือใช้งานทดแทนเครื่องมือที่ส่งซ่อมเสมอ 

บริการของเราจะช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังและไม่ต้องกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมืออีกต่อไปโดยที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการนี้จะถูกรวมไว้ในค่าธรรมเนียมรายเดือน คุณจึงสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายแฝงได้อย่างคงที่ คุณจึงมั่นใจได้ว่างานของคุณจะเป็นไปตามแผน ตรงตามเวลากำหนด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บนผลกำไรที่เป็นที่พอใจ*

 

*กำไรอันเกิดจากการที่โครงการดำเนินได้ตามแผนการหรือไม่เกิดการสูญเสียค่าปรับจากความล่าช้า

ของเล็กน้อย แต่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องมือเช่า

ติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารเครื่องมือเช่า

ทำไมต้อง Hilti Fleet Management?

ให้เราดูแลจัดการเรื่องเครื่องมือ เพื่อที่คุณจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อดูแลธุรกิจของคุณเอง

ทุกโครงการย่อมแตกต่างกัน งานสร้างสะพานต้องการเครื่องมือที่ไม่เหมือนกับงานสร้างศูนย์การค้า ดังนั้น สูตรแห่งความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การใช้เครื่องมือ โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของ เพราะการเพิ่มเครื่องมือในสต็อกให้เหมาะกับทุกงานที่เข้ามานั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก อีกหนึ่งข้อดีที่คุณจะได้รับก็คือ ในช่วงที่มีงานเข้ามามาก คุณสามารถสั่งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทำให้คุณมีเครื่องมือที่ต้องการสำหรับการใช้งานตลอดเวลาในจำนวนที่เหมาะสม ผ่านการบำรุงรักษามาอย่างถูกต้อง และพร้อมใช้งานได้ทันที บริการเช่าซื้อเครื่องมือของฮิลติมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดประมาณหนึ่งล้านชิ้น ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ตามที่ต้องการจากคลังเครื่องมือของเรา โดยหลังจากครบอายุการใช้งานแล้ว เครื่องมือจะได้รับการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้เครื่องมือทั้งหมดของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

Hilti fleet management

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องมือประสิทธิภาพสูงคือหัวใจสำคัญเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ เครื่องมือที่ดี นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการแล้ว ยังมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเครื่องมือประสิทธิภาพสูงจำนวนมากด้วยตัวเองนั้นเป็นงานหนักทั้งในแง่ของการบริหาร รวมทั้งยังทำให้คุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินด้วยเช่นกัน

2. ลดความเสี่ยงและเวลาสูญเปล่า – ถ้าหากเครื่องมือชิ้นสำคัญเสียขึ้นมากะทันหันในระหว่างการทำงาน นั่นหมายถึงงานทั้งหมดในไซต์งานก่อสร้างอาจจะต้องหยุดลง นอกจากนี้ คุณยังต้องวุ่นวายกับการจัดการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ ส่งผลให้งานล่าช้า และต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ประหยัดและคาดการณ์ต้นทุนได้ล่วงหน้า – การเตรียมเครื่องมือให้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องในจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ เครื่องมือที่ไม่ถูกนำมาใช้งานยังส่งผลให้สิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น วิธีการที่ประหยัดกว่าคือ การเลือกระบบเช่าซื้อเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แทนการเป็นเจ้าของเครื่องมือทั้งหมด

4. เพิ่มความโปร่งใสของการจัดการเครื่องมือ – ในกรณีที่เครื่องมือเสีย จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่เป็นเครื่องมือรุ่นเทียบเท่ากันในเวลาที่รวดเร็วที่สุด การลดปัญหาเวลาสูญเปล่าจากการเปลี่ยนเครื่องมือสามารถทำได้ ถ้าหากมีรายการเครื่องมือเช่าซื้อที่เชื่อถือได้และระบบตรวจสอบติดตามที่จะช่วยให้ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

5. ใช้ต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด – การซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องมือมักจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ส่งผลให้การรักษาต้นทุนให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้เป็นเรื่องยาก แต่ต้นทุนทั้งหมดของเครื่องมือแบบเช่าซื้อนั้นถูกรวมไว้ในค่าธรรมเนียมรายเดือนตายตัวแล้ว คุณจึงสามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือที่มีผู้ใช้มากกว่า 100,000 ราย ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก


ประสบการณ์และความพร้อมของเรา

ฮิลติ ได้ริเริ่มการให้บริการเครื่องมือเช่า (Fleet Management) มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยรูปแบบ "All-inclusive service" ที่ได้รับการพิสูจน์ความเสร็จจากผู้ใช้กว่า 100,000 รายใน 40 กว่าประเทศ

คุณจะไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากการเตรียมเครื่องมือหรือการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเท่านั้น แต่จะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นจากระบบเช่าเครื่องมือของฮิลติซึ่งต่าง
จากการเช่าเครื่องมือทั่วไป นั่นคือ เราจะช่วยคุณในการวิเคราะห์ บริหารจัดการเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ ไม่จำเป็นต้องใช้ ดูแลจำนวนเครื่องมือให้เพียงพอ  ตลอดจนการหาเครื่องมือทดแทน และในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบการเช่าเครื่องมือของคุณ

HILTI FLEET MANAGEMENTสนับสนุนธุรกิจของคุณได้อย่างไร

Hilti fleet management
1 / 7
Pay for Use

คุณเพียงแค่จ่ายเพื่อใช้งาน ไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมหรือเพิ่มขึ้นในอนาคต

Hilti fleet management
2 / 7
No additional costs

ระบบจัดการเครื่องมือเช่าของเราได้ครอบคลุมถึงคุณภาพ ความรวดเร็วในการดูแล ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและซ่อมแซมเครื่องมือ คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในตลอดอายุสัญญา

Hilti fleet management
3 / 7
Labeling & Tracking

คุณสามารถดูแล จัดการ ติดตามการใช้งาน รวบรวบค่าใช้จ่ายของเครื่องมือได้อย่างง่ายดายและโปร่งใส

Hilti fleet management
4 / 7
Theft Coverage

เราช่วยคุณลดความเสี่ยงในการทำงานและจัดหาเครื่องมือทดแทนให้ในกรณีเครื่องมือสูญหายหรือถูกโขมย

Hilti fleet management
5 / 7
Timely Exchange

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือเช่าของเราช่วยให้คุณมีเครื่องมือรุ่นล่าสุดที่ดีและปลอดภัยต่อการทำงานใช้อยู่เสมอ

Hilti fleet management
6 / 7
Loan Service

ลดความล่าช้าในการทำงานอันเกิดจากเครื่องมือสูญหายหรือถูกขโมย ด้วยการจัดหาเครื่องมือทดแทนให้คุณ

Hilti fleet management
7 / 7
Peak Demand Coverage

ด้วยบริการ “การเช่าเครื่องมือเพิ่มในระยะสั้น” คุณจึงสามารถรับมือกับการทำงานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แทนที่จะจัดการด้วยตัวเอง

Tool management

ด้วย Hilti Fleet Management เครื่องมือของบริษัทคุณจะได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากการให้คำปรึกษาต่อเนื่องตลอดสัญญา และมากไปกว่านั้น การดำเนินการและฝึกอบรม ดูแลเครื่องมือที่ปัญหา การถูกขโมย และการอัพเกรดเครื่องมือ เพื่อให้คุณและเครื่องมือของคุณมีประสิทธิภาพสูงอยู่ตลอดเวลาโปรแกรม Fleet จะแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง:

  1. ก่อนเริ่มสัญญา: เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เชิงลึกไปที่ธุรกิจของคุณเพื่อออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
  2. เริ่มต้นใช้งาน: หลังจากจัดส่งเครื่องมือเป็นที่เรียบร้อย เราจะมีการฝึกอบรบการใช้เครื่องมือกับผู้ใช้งาน และการใช้งานของระบบ Fleet
  3. ระหว่างสัญญา: เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เราจะช่วยคุณตลอดสัญญาด้วยเครื่องมือสำรองระหว่างรอซ่อม เพิ่มเครื่องมือเมื่อมีงานเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ประกันเครื่องมือหายจากการถูกขโมย คุณสามารถจัดการเครื่องมือผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เพิ่มเครื่องมือ, จัดการคลัง, งานซ่อม, สั่งซื้อ และแก้ไขข้อมูลต่างๆ และเราจะติดตามการใช้งานของคุณเพื่อให้ดำเนินงานไปอย่างราบรื่น
  4. ต่อสัญญา: เมื่อจบสัญญาเราจะแลกเปลี่ยนเครื่องมือเก่าของคุณกับเครื่องมือใหม่ล่าสุดของเรา เราจะทำการรีไซเคิลเครื่องมือเก่าของคุณ และเริ่มโปรแกรม Fleet ใหม่อีกครั้งพร้อมกับสัญญาฉบับใหม่

 

นี่คือสิ่งที่ลูกค้าพูดถึง Fleet ของเรา

Please enter alternative text here (optional)
1 / 3
นายณยศ ปิสัญธนะกูล, Deputy Managing Director บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย

"งานเอกสารนั้นง่ายขึ้นมาก – จัดการเอกสารเพียงครั้งเดียว แล้วทุกอย่างก็ดำเนินงานไปเอง ลืมเรื่องเอกสารไปได้เลย ก่อนที่เราจะมีเครื่องมือ Hilti เมื่อ 10ปีก่อน เมื่อเครื่องมือพัง แอดมินที่ไซต์งานจะต้องส่งแฟกซ์ และตรวจสอบถึงสาเหตุการพัง เราจะต้องส่งคนไปรับและส่งเครื่องมือเพื่อตรวจสอบ และซ่อมด้วยตัวเอง ซึ่งจะใช้เวลากว่า 5-7 วัน ถ้ามีอะไหล่พร้อม แต่ในตอนนี้ เราใช้ Hilti ไซต์งานสามารถแจ้งซ่อมได้ด้วยตัวเอง ถ้าแจ้ง Hilti ในตอนเช้า เราจะได้เครื่องสำรองในตอนบ่าย หรือถ้าแจ้งในตอนบ่าย เราจะได้เครื่องสำรองในวันรุ่งขึ้น"

Please enter alternative text here (optional)
2 / 3
Mr. Derryn Whight, Director of Hite Glazing, Australia

"Fleet ให้ประโยชน์กับธุรกิจของเราด้วยการที่เราสามารถจัดการเครื่องมือ และทำให้มั่นใจว่าคนงานทุกคนจะมีเครื่องมือให้ใช้อย่างเหมาะสม เราไม่มีเครื่องมีที่มีโอกาสสูญหาย หรือถูกขโมยเลย ซึ่งทั้งหมดนี้ดูแลโดย Hilti Fleet Management"

Please enter alternative text here (optional)
3 / 3
Mr. Yap, Director of Leng Aik Engineering, Singapore

"สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Fleet Management ทำให้เราสามารถติดตามเครื่องมือของเรา และทำให้คนงานมีหน้าที่รับผิดชอบเครื่องมือ."

Hilti ON!Track asset management

ON!TRACK ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการจัดการอุปกรณ์ที่โปร่งใส Hilti ON!Track คือคำตอบที่คุณต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม