บริการออกแบบเหล็กเสริม (REBAR DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบเหล็กเสริมชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

Anchor Design Services

ถ้างานของคุณต้องการระบบการต่อเหล็กเสริม ไม่ว่าจะเป็นการวาง การทาบ หรือข้อต่อเหล็กเสริม เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการคำนวณออกแบบวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณตามมาตรฐานสากล เช่น ACI 318-14 หรือ EN 1992-2

สำหรับงานที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในประมวลข้อบังคับ เช่น การต่อรับแรงดัดโดยไม่มีการทาบ การใช้ Hilti HIT Rebar Method จะช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดนี้ได้ โดยการเพิ่มรูปแบบของการต่อเหล็กในประมวลข้อบังคับ ทำให้สามารถลดการใช้ชิ้นยึดลงได้ เช่น การใช้วิธีท่อนอัดและเส้นดึง (Strut-and-Tie) รวมถึงการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยฮิลติ

ถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกแบบเหล็กเสริม โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้ทางฮิลติสามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือถึงมือคุณได้ทันที!

บริการของเราประกอบด้วย:

• จดหมายปะหน้า

• รายการตรวจสอบ รวมถึง สรุปรายละเอียดและข้อคิดเห็น

• ใบรายการวัสดุอย่างละเอียดสำหรับแต่ละงาน

• รายงานการคำนวณออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์สำหรับแต่ละงาน

• ไฟล์ออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ PROFIS Rebar (PR) สำหรับแต่ละงาน

• รายการข้อกำหนด (Specification Text)

Please enter Alternative Text here (optional)

บริการออกแบบพุกและจุดยึดฝัง (ANCHOR DESIGN SERVICE)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกและจุดยึดฝัง ชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีต (ANCHOR CHANNEL DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการให้คำแนะนำด้านเทคนิค (TECHNICAL ADVICE SERVICES)

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของฮิลติ เรายินดีตอบทุกคำถามของคุณเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม (FIRE PROTECTION ENGINEERING JUDGEMENT)

ฮิลติมีโซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับที่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบทางวิศวกรรม (PROFIS Engineering)

นวัตกรรมล่าสุดของโปรแกรมช่วยออกแบบที่สามารถช่วยให้คุณทำงานออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็กไปยังคอนกรีตได้ โปรแกรมของเราช่วยในการคำนวณการออกแบบจุดต่อที่ซับซ้อนให้ง่ายแต่มีความแม่นยำ

รายละเอียดเพิ่มเติม