บริการออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีต (ANCHOR CHANNEL DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

Anchor Design Services

การติดตั้งเปลือกอาคาร (Façade) เช่น กระจกและแผ่นบังแดด เข้ากับส่วนประกอบทางโครงสร้างของอาคารเป็นงานเฉพาะทาง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยึดออกแบบพิเศษ โดยรางติดตั้งชิ้นยึดชนิดหล่อฝังของฮิลติรองรับงานที่ต้องการระยะห่างระหว่างเปลือกอาคารน้อยหรืองานที่ต้องรับน้ำหนักบรรทุกมาก

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบรางติดตั้งชิ้นยึดชนิดหล่อฝังที่สะดวกและคุ้มค่าด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบ PROFIS ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการออกแบบต่างๆ เช่น EN 1992-4, ACI 318 และ AS 5216

ติดต่อฮิลติวันนี้ เพื่อหาคำตอบให้กับปัญหาของคุณ!

บริการของเราประกอบด้วย:

• จดหมายปะหน้า

• รายการตรวจสอบ รวมถึง สรุปรายละเอียดและข้อคิดเห็น

• ใบรายการวัสดุอย่างละเอียดสำหรับแต่ละงาน

• รายงานการคำนวณออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์สำหรับแต่ละงาน

•  ไฟล์ออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ PROFIS Anchor Channel (PAC) สำหรับแต่ละงาน

•  รายการข้อกำหนด (Specification Text)

Please enter Alternative Text here (optional)

บริการออกแบบพุกและจุดยึดฝัง (ANCHOR DESIGN SERVICE)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกและจุดยึดฝัง ชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกแบบเหล็กเสริม (REBAR DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบเหล็กเสริมชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการให้คำแนะนำด้านเทคนิค (TECHNICAL ADVICE SERVICES)

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของฮิลติ เรายินดีตอบทุกคำถามของคุณเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม (FIRE PROTECTION ENGINEERING JUDGEMENT)

ฮิลติมีโซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับที่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบทางวิศวกรรม (PROFIS Engineering)

นวัตกรรมล่าสุดของโปรแกรมช่วยออกแบบที่สามารถช่วยให้คุณทำงานออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็กไปยังคอนกรีตได้ โปรแกรมของเราช่วยในการคำนวณการออกแบบจุดต่อที่ซับซ้อนให้ง่ายแต่มีความแม่นยำ

รายละเอียดเพิ่มเติม