บริการออกแบบพุกและจุดยึดฝัง (ANCHOR DESIGN SERVICE)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกและจุดยึดฝัง ชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

Anchor Design Services

ทีมวิศวกรของฮิลติพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดทุกช่วงของโครงการก่อสร้าง โดยจะทำหน้าที่คำนวณออกแบบพุกและจุดยึดฝัง ชนิดติดตั้งภายหลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการของคุณ

บริการของเราครอบคลุมมาตรฐานการออกแบบสากลต่างๆ เช่น ACI 318 และ EN 1992-4

ในบางกรณี มาตรฐานการออกแบบในปัจจุบันอาจไม่ครอบคลุมลักษณะเฉพาะของงานของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิศวกรรมโดยใช้ระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วของเรา (Engineering Judgment)

แค่บอกเราว่าคุณต้องการอะไร แล้วเราจะจัดการทุกอย่างให้คุณ!

บริการของเราประกอบด้วย:

• จดหมายปะหน้า

• รายการตรวจสอบ รวมถึง สรุปรายละเอียดและข้อคิดเห็น

• ใบรายการวัสดุอย่างละเอียดสำหรับแต่ละงาน

• รายงานการคำนวณออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์สำหรับแต่ละงาน

• ภาพแบบในรูปแบบไฟล์ CAD สำหรับแต่ละงาน

• ไฟล์ออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ PROFIS Engineering (PE) สำหรับแต่ละงาน

• รายการข้อกำหนด (Specification Text)

Please enter Alternative Text here (optional)

บริการออกแบบเหล็กเสริม (REBAR DESIGN SERVICES)

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบเหล็กเสริมชนิดติดตั้งภายหลังสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีต ANCHOR CHANNEL DESIGN SERVICES

ฮิลติมีบริการคำนวณออกแบบพุกชนิดรางแบบฝังในคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบทางวิศวกรรม (PROFIS Engineering)

นวัตกรรมล่าสุดของโปรแกรมช่วยออกแบบที่สามารถช่วยให้คุณทำงานออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็กไปยังคอนกรีตได้ โปรแกรมของเราช่วยในการคำนวณการออกแบบจุดต่อที่ซับซ้อนให้ง่ายแต่มีความแม่นยำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการด้านระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยการออกแบบตามหลักวิศวกรรม (FIRE PROTECTION ENGINEERING JUDGEMENT)

ฮิลติมีโซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับที่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการให้คำแนะนำด้านเทคนิค (TECHNICAL ADVICE SERVICES)

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของฮิลติ เรายินดีตอบทุกคำถามของคุณเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม