อาคารที่มีการติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างคอนกรีตในภายหลัง

เหล็กเสริมโครงสร้างใช้สำหรับทำอะไร?

เหล็กเสริมภายหลังสามารถใช้เพื่อสร้างจุดต่อโครงสร้างที่หน้างานได้ เช่น ผนัง แผ่นพื้น คาน ฐานราก หรือเสารรับน้ำหนักบรรทุก

การต่อขยายโครงสร้างที่มีอยู่เดิม

การใช้เหล็กเสริมภายหลังในลักษณะนี้เป็นงานที่มักจะพบได้บ่อยที่สุด เช่น :

 • ส่วนต่อขยายผนัง
 • ส่วนต่อขยายเสา
 • ส่วนต่อขยายคาน
 • ส่วนต่อขยายพื้น
Hilti post installed rebar wall extensions

ส่วนต่อขยายผนัง

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

ส่วนต่อขยายเสา

Hilti post installed rebar balcony extensions

ส่วนต่อขยายระเบียง

Hilti post installed rebar slab extensions

ส่วนต่อขยายพื้น

การต่อเชื่อมโครงสร้างใหม่เข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิม

จุดต่อนี้จะเป็นจุดต่อแบบรองรับ หรือจุดต่อแบบแข็ง:

 • จุดต่อระหว่างคานกับผนัง
 • จุดต่อระหว่างแผ่นพื้นกับผนัง
 • จุดต่อระหว่างบันไดกับผนังที่มีอยู่เดิม
 • จุดต่อระหว่างผนังกับผนัง
 • จุดต่อระหว่างคานกับเสา
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

จุดต่อระหว่างคานกับผนัง

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

จุดต่อระหว่างแผ่นพื้นกับผนัง

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

จุดต่อระหว่างบันไดกับผนังที่มีอยู่เดิม

Hilti post installed rebar wall to wall connection

จุดต่อระหว่างผนังกับผนัง

การเสริมกำลังของโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม

เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับเหล็กเสริมกันแรงเฉือนเจาะทะลุด้วยเช่นกัน

 • คอนกรีตทับหน้า
 • การเสริมแรงเพดาน
 • ฐานรากเสา
 • การเสริมกำลังให้กับพื้นสะพาน
Hilti post installed rebar concrete overlay
 • คอนกรีตทับหน้า
Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

การเสริมแรงเพดาน

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

การเสริมกำลังให้กับพื้นสะพาน

Hilti post installed rebar column foundation

ฐานรากเสา

น้ำยาเคมีสำหรับงานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างของคุณ

ติดต่อวิศวกรของเรา

 • หากคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือต้องการขอรับคำแนะนำทางวิศวกรรมจากวิศวกรของเรา อย่าลังเลที่จะบอกให้เรารู้

  ส่ง email หาเรา 0209953000