แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรางยึด

Modular support systems สำหรับการใช้ในงานท่อ ระบบระบายอากาศ ระบบดับเพลิง งานไฟฟ้า และโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว โดยถูกออกแบบให้มีศักยภาพมากขึ้นแต่ใช้ชิ้นส่วนที่น้อยลง