แจ้งปรับราคาสินค้าฮิลติมีผล วันที่ 1 กรกฏาคม 2566

เรื่อง      การปรับราคาสินค้าฮิลติในเดือน ก.ค 2566

เรียน      กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

สืบเนื่องจากภาวะราคาตลาดที่ผันผวนและกระทบต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เกิดแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่งผันผวน ต้นทุนในการดำเนินงานจึงสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงราคาครั้งล่าสุดของเรา รวมไปผลกระทบจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาท

แม้ว่าตลาดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจะไม่เสถียร แต่ความต้องการในอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ให้ความสำคัญกับคู่ค้าในการสร้างความสมดุลในสถานการณ์ที่ต้นทุนหลายๆ อย่างสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเราต้องกลับมาทบทวนราคาปัจจุบันของเราเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรม และ เรายังคงรักษาคุณภาพตามมาตราฐานที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด รวมถึงความไว้วางใจของลูกค้า ดังนั้นทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป

แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน การปรับราคาสินค้าจึงถูกปรับอย่างระมัดระวัง โดยเฉลี่ยแล้วราคาขายปลีกของเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6-7% ทางบริษัทเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านและอุตสาหกรรมทั้งหมดกำลังเผชิญหน้าความท้าทาย แต่ถึงอย่างนั้นเรามั่นใจว่าเรายังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งด้านนวัตกรรม ความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ของฮิลติ จะยังช่วยรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของท่าน

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่ที่ดูแลท่านอยู่ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-099-5300 โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับผลกระทบ และพร้อมตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัย ในนามของกลุ่มผู้บริหาร ฮิลติ ประเทศไทย พวกเราขอขอบคุณการสนับสนุนอันมีค่าของทุกท่านตลอดมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นายสมิทธ์ เตชชาติวนิช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์