แจ้งปรับราคาสินค้าฮิลติมีผล วันที่ 1 มี.ค. 2567

เรื่อง      การปรับราคาสินค้าฮิลติในเดือน มี.ค. 2567        

เรียน      กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ด้วยสภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความท้าทายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องที่เลวร้ายลงเนื่องด้วยความไม่มั่นคงทั่วโลก ปัจจัยต่าง ๆ เช่น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความผันผวนของค่าเงิน และการอ่อนค่าของเงินบาท ควบคู่กับต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือ และพยายามสร้างสมดุลให้กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นจนถึงในขณะนี้ แต่ด้วยแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท ไม่สามารถดำรงอยู่ในฐานะที่จะรักษาโครงสร้างราคาในปัจจุบันได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงราคาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน โดยบริษัทฯ จะระมัดระวังอย่างยิ่งในการปรับเพิ่มราคาขายปลีกในระดับผลิตภัณฑ์ โดยราคาจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3-8%

บริษัทฯ เข้าใจดีว่า ท่านและทั้งอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับปัญหาความท้าทายมากมาย อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มั่นใจว่าโซลูชั่นของเรา ที่เป็นนวัตกรรมระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยท่านสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ บริษัทฯ เชื่อว่า ท่านจะเข้าใจการตัดสินใจของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเป็นพันธมิตรกับท่านอย่างต่อเนื่อง

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่ที่ดูแลท่านอยู่ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-099-5300 โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับผลกระทบ และพร้อมตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัย ในนามของกลุ่มผู้บริหาร ฮิลติ ประเทศไทย พวกเราขอขอบคุณการสนับสนุนอันมีค่าของทุกท่านตลอดมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสมิทธ์ เตชชาติวนิช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์