BIM (Building Information Modelling) has brought the design, planning and execution of construction projects into the digital age
BIM (Building Information Modelling) has brought the design, planning and execution of construction projects into the digital age

Hilti BIM Services

Design and modelling for a smoother transfer from office to jobsite

BIM (Building Information Modelling) ได้นำการออกแบบ การวางแผน และการปฏิบัติงานของโครงการก่อสร้างมาไว้ด้วยกันและนำสู่ยุคดิจิตัล

Hilti's BIM ให้มากกว่าแค่การดาวโหลด BIM objects แต่เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยให้รบรวมประงานนงานข้อมูลให้ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างที่โครงการ

HILTI BIM SERVICE ให้ประโยชน์อะไรกับคุณบ้าง?

Piping solution MIQ system for heavy duty applications

ออกแบบปรับปรุงระบบราง MEP supports ให้เหมาะสมมากขึ้น

การยึดท่อ สายไฟ ท่อลม ในระบบที่แตกต่างกันจาก ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบปั๊มน้ำ นั้นสามารถออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เช่น การลดขนาดพื้นที่ที่ต้องการ ช่วยลดต้นทุน ทำให้ระบบรางสามารถทำงานได้ประโยชน์สูงสุด 

Kitting, cutting and pre-assembly

บริการประกอบระบบรางสำเร็จรูป (pre-fabrication)

บริการกระกอบระบบรางระบบรางสำเร็จรูป (pre-fabrication) จะประกอบไปด้วยการตัด การประกอบเป็นชุด เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ค่าแรงการติดตั้ง และระยะเวลาในการติดตั้ง ให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 9001 

Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

ง่ายต่อการบริหารจัดการ

บริการออกรายการวัสดุ (Bill of materials) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และช่วยในการติดตามการใช้งานวัสดุได้สะดวกรวดเร็วขึ้นมากกว่าวิธีเก่า 

Two workers onsite using a Total Station to position MEP supports

BIM-2-Field

ในโครงการก่อสร้าง, BIM-2-Field จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความแม่นยำในการทำงานในการวางตำแหน่งระบบรางรองรับ MEP support และสามารถทำงานร่วมกันกับเครื่อง Total Station  

Three colleagues in the office discussing Field-to-BIM operations

Field-2-BIM

สร้างรายการวัสดุ (Bill of materials) รายการสั่งซื้อ และสามารถช่วยติดตามรายการการติดตั้งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เรามีทีมงานผู้เชียวชาญที่พร้อมให้บริการ :

ในโครงการก่อสร้างสมัยใหม่ BIM กำลังเป็นที่นิยมในการใช้เพื่อวางแผนการวางท่อน้ำ ท่อแอร์ และงานรางสายไฟ ซึ่งในอดีต การทำงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบปะปา หรือ MEP system มักจะไม่ได้รวมอยู่ในการสร้างแบบจำลอง BIM จึงทำให้แต่ละระบบมีความซับซ้อนในการจะทำงานร่วมกัน ซึ่งจะใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากกว่าการหลักวิศวกรรม

ด้วยโอกาสนี้ทำให้ Hilti สร้างทีมงาน BIM ขึ้นมากที่จะช่วยเติมเต็ม และเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการทำงานแบบ End-to-End ให้เป็นดิจิตัลมากขึ้น ช่วยเพิ่มการประสานงานของแต่ละระบบที่จะช่วยลดต้นทุนค่าวัสดุได้

Hilti engineers discussing a MEP project

1. Framework

เริ่มต้นที่การวางแผนที่ชัดเจนตั้งแต่ขอบเขตของโครงการก่อสร้าง เพิ่มรายละเอียดเข้าไปในโครงการ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ : 

 • วิเคราะห์รายละเอียดการใช้งานในโครงการ 
 • วางแผนการใช้งาน MEP Support อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
 • บริการการออกแบบโดยฮิลติ
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Design

พัฒนาแนวคิดไปเป็นการออกแบบโซลูชั่น ที่เหมาะสมซึ่งจะลงรายละเอียดการออกแบบในแต่ละลักษณะการใช้งาน โดยมีรายการวัสดุ และผลการออกแบบทางวิศวกรรมประกอบ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ : 

 • การออกแบบรางสำเร็จรูปรองรับงานระบบ (MEP supports – Typicals detail)
 • รายการวัสดุ (Bill of Material) และรายงานออกแบบทางวิศวกรรม ของแต่ละลักษณะการใช้งาน
 • รายงานตรวจสอบการวางแผน 
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. BIM modelling

เพิ่มการออกแบบ MEP Supports เข้าไปใน BIM model ของท่านและทำรายงานผลการออกแบบว่าจะมีตรงไหนต้องปรับปรุงหรือไม่ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 • นำ MEP supports ใส่เข้าไปใน BIM model
 • รายงานผลการออกแบบ (Report of exceptions)
 • ข้อมูลของ BIM-2-Field
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Drawings and bill of materials

เพิ่มการส่งต่อข้อมูลระหว่างการออกแบบที่สำนักงาน กับการก่อสร้างที่โครงการให้ราบรื่นยิ่งขึ้น 

สิ่งที่คุณจะได้รับ : 

 • แบบสำหรับก่อสร้าง 
 • ภาพรวมของแบบก่อสร้าง 
 • คำแนะนำในการตัด ต่อ และประกอบรางสำเสร็จรูป 

Prefer to design and model yourself?

Customer accessing the Hilti BIM/CAD library on a desktop computer

BIM/CAD Library

Hilti BIM/CAD library จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของวัสดุผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบ 3D, 2D BIM/CAD objects ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณสามารถนำเข้าไปใช้งานกับซอฟท์แวร์ชั้นนำในวงการก่อสร้างได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AutoCAD®, Revit® and Tekla Structure เป็นต้น

ติดต่อเรา
Hilti PROFIS design software on a desktop computer

ซอฟต์แวร์การออกแบบระบบรางสำเร็จรูป

ซอฟต์แวร์การออกแบบ Hilti PROFIS จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นงานง่ายๆหรืองานที่ซับซ้อน โดยไม่ต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติมจากวิศวกร บวกกับที่คุณยังสามารถนำการออกแบบส่งออกไปยัง AutoCAD® or Revit® ได้อย่างง่ายดาย

ทดลองใช้ PROFIS ฟรี 30 วัน!