Skip to main content

ดอกสกัดแบน

แสดงดอกสกัดแบน Hex/TE-S/SDS สำหรับการเคาะ การเซาะร่อง และการรื้อคอนกรีตด้วยสว่านกระแทกไฟฟ้าด้วยแรงอัด เครื่องสกัด หรือสว่านกระแทก

แสดงดอกสกัดแบน Hex/TE-S/SDS สำหรับการเคาะ การเซาะร่อง และการรื้อคอนกรีตด้วยสว่านกระแทกไฟฟ้าด้วยแรงอัด เครื่องสกัด หรือสว่านกระแทก
ดอกสกัดแบน TE-CX FM ดอกสกัดแบนแบบลับคมตัวเอง SDS Plus (TE-C) สำหรับการรื้อถอนที่แม่นยำในคอนกรีตและอิฐก่อ
ดอกสกัดแบน TE-YX FM ดอกสกัดแบนแบบลับคมตัวเอง SDS Max (TE-Y) สำหรับการรื้อถอนที่แม่นยำในคอนกรีตและอิฐก่อ
ดอกสกัดแบน TE-YX FM ดอกสกัดแบนแบบลับคมตัวเอง SDS Max (TE-Y) สำหรับการรื้อถอนที่แม่นยำในคอนกรีตและอิฐก่อ
ดอกสกัดแบน TE-HX17 FM ดอกสกัดแบนแบบลับคมตัวเอง Hex 17 สำหรับการรื้อถอนที่แม่นยำในคอนกรีตและอิฐก่อ
TE-SPX FM ดอกสกัดโพลิกอนปลายแบนแคบ TE-S สำหรับการรื้อถอนคอนกรีตที่ควบคุมกำหนดทิศทาง
TE-H28P FM สิ่วแบนแคบ HEX 28 (H28) คุณภาพสูงสุด (หลายเหลี่ยม) สำหรับการรื้อถอนคอนกรีตที่เป็นงานหนัก
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม