Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ดอกสกัดทำหน้าลาย

แสดงดอกบุชชิ่ง SDS เพื่อทำพื้นผิวหยาบ และกำจัดคอนกรีตส่วนเกินด้วยเครื่องสกัดและสว่านกระแทกพร้อมสกัด

แสดงดอกบุชชิ่ง SDS เพื่อทำพื้นผิวหยาบ และกำจัดคอนกรีตส่วนเกินด้วยเครื่องสกัดและสว่านกระแทกพร้อมสกัด
ดอกเตาะหน้าลาย TP-SKHM หัวดอกกระแทกทำผิวหยาบใช้ได้ทั่วไปสำหรับการทำผิวหยาบโดยใช้ก้าน SDS Max (TE-Y) และก้าน TE-S
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า