Skip to main content

สิ่วสกัดและตัวขับก้านพื้นดิน

ค้นหาว่าดอกสิ่ว ดอกสว่านกระแทกและตัวขับก้านพื้นดินที่เหมาะสมสำหรับช่วยให้เครื่องมือของคุณทำงานได้ดีที่สุดในการสกัดคอนกรีต งานรื้อทำลายหนัก หรือการรื้อพื้นผิวทำเสร็จเร็วขึ้นได้อย่างไร

ดอกสกัดปลายแหลม
แสดงดอกสกัดปลายแหลม Hex/TE-S/SDS สำหรับการเคาะและการรื้อคอนกรีตด้วยสว่านกระแทกไฟฟ้าด้วยแรงอัด เครื่องสกัด หรือสว่านกระแทก
ดอกสกัดแบน
แสดงดอกสกัดแบน Hex/TE-S/SDS สำหรับการเคาะ การเซาะร่อง และการรื้อคอนกรีตด้วยสว่านกระแทกไฟฟ้าด้วยแรงอัด เครื่องสกัด หรือสว่านกระแทก
การสกัดด้วยสิ่วปรับขนาด
แสดงดอกสกัดปรับขนาด Hex/TE-S/SDS สำหรับปรับพื้นผิวคอนกรีตให้เรียบหรือขัดถูด้วยสว่านกระแทกไฟฟ้าด้วยแรงอัด เครื่องสกัด หรือสว่านกระแทก
ดอกสกัดทำหน้าลาย
แสดงดอกบุชชิ่ง SDS เพื่อทำพื้นผิวหยาบ และกำจัดคอนกรีตส่วนเกินด้วยเครื่องสกัดและสว่านกระแทกพร้อมสกัด
ดอกสกัดและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
แสดงดอกสกัดพิเศษและอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งานร่วมกับสว่านกระแทกไฟฟ้าด้วยแรงอัด เครื่องสกัดหรือสว่านกระแทก
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า