แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สังกะสีแบบจุ่มร้อน

สำหรับการป้องกันในระดับปานกลางในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนเลือกจากระบบช่องชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, เชื่อมต่อฐาน, แหวนท่อ และอื่นๆ

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน