แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อม (Repair Notification) มีผลวันที่ 1 กรกฏาคม 2567

เรื่อง      การรับแจ้งเครื่องซ่อม (Repair Notification)

เรียน      ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณ์เครื่องมือฮิลติด้วยดีเสมอมา เพื่อให้งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดสูง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับท่านลูกค้า

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงเวลาการรับแจ้งเครื่องซ่อม (Repair Notification) เป็นเวลา Cut off Time 15.00 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เป็นต้นไป

ท่านสามารถแจ้งซ่อมเครื่องมือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-099-5300 หรือ moth@hilti.com ขอขอบคุณการสนับสนุนอันมีค่าของทุกท่านตลอดมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ