แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรางสำหรับงานหลายประเภท (MT)

ระบบคานหลักและรางตัวค้ำที่ใช้งานง่าย และยืดหยุ่นมากกว่า สำหรับการติดตั้งจุดรองรับท่อ ท่อระบายอากาศ และรางสายไฟในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนในระดับปานกลางอย่างแท้จริง

ระบบคานหลักและรางตัวค้ำที่ใช้งานง่าย และยืดหยุ่นมากกว่า สำหรับการติดตั้งจุดรองรับท่อ ท่อระบายอากาศ และรางสายไฟในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนในระดับปานกลางอย่างแท้จริง