แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรางสำหรับงานหนักปานกลาง (MC)

โมดูลระบบสนับสนุน 3 มิติที่ยืดหยุ่นมากที่สุดของ Hilti ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องมือ พื้นแยกแบบประกอบรวมและงานทางไฟฟ้า

โมดูลระบบสนับสนุน 3 มิติที่ยืดหยุ่นมากที่สุดของ Hilti ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องมือ พื้นแยกแบบประกอบรวมและงานทางไฟฟ้า
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน