แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรางสำหรับงานหนักปานกลาง (MC)

โมดูลระบบสนับสนุน 3 มิติที่ยืดหยุ่นมากที่สุดของ Hilti ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องมือ พื้นแยกแบบประกอบรวมและงานทางไฟฟ้า

โมดูลระบบสนับสนุน 3 มิติที่ยืดหยุ่นมากที่สุดของ Hilti ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องมือ พื้นแยกแบบประกอบรวมและงานทางไฟฟ้า