แจ้งปรับราคาสินค้าฮิลติมีผล 1 มิถุนายน 2565

 

เรื่อง      การปรับราคาสินค้าฮิลติในเดือน มิ.ย 2565

เรียน      กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอส่งความห่วงใยและปรารถนาดีมายังลูกค้าผู้อุปการะคุณทุกท่านให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19

เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างหนักหน่วงและกว้างขวางต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมถึงค่าขนส่งได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฮิลติได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19นั้น ตอนนี้เรามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตรัสเซีย - ยูเครน แต่ถึงแม้เราจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจุดประสงค์ของเราไม่ใช่การผลักดันเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดให้กับลูกค้าแต่เราได้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในระดับที่ดีที่สุดแล้วและขอแบ่งปันส่วนหนึ่งของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับทางลูกค้าเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด จะปรับราคาสินค้าในกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 5% - 8% และสินค้าในกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ฝังยึดโดยเฉลี่ยประมาณ 15% ซึ่งหากเปรียบเทียบกับต้นทุนที่สูงขึ้นมากแล้ว ฮิลติยังคงรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นส่วนใหญ่อยู่ทั้งนี้เพื่อให้มีผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนราคาตามรายละเอียดข้างต้นจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่ที่ดูแลท่านอยู่ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ โทร 02-099-5300

             กลุ่มสินค้า (Business Unit)

การปรับราคาโดยเฉลี่ย Average Price Increase (%) *

พุกเหล็กและพุกเคมี (Anchors)

14%

เครื่องมือ Power Tools และอุปกรณ์เสริม
( Power Tools & Accessories )

5%

เครื่องเจาะคอนกรีตหัวเพชร (Diamond)

8%

เครื่องยิงตะปู (Direct Fastening)

15%

ระบบยึดด้วยสกรู (Screw Fastening)

15%

ระบบรางยึด (Installation Systems)

0%

เครื่องวัดระยะและสแกนหาวัตถุในคอนกรีต (Measuring Systems)

8%

วัสดุป้องกันไฟและควันลาม (Fire Protection)

15%

งานบริการซ่อม (Tool Services)

0%

 

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์วิกฤติจะทรงตัวและดีขึ้นเป็นลำดับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมใดๆอีกตลอดทั้งปี ฮิลติมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพที่สูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสนับสนุนลูกค้าและไซต์งานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นและฮิลติจะยังคงมุ่งมั่นและรับรองว่าเราจะเป็นคู่ค้าที่เชื่อถือได้มากที่สุดของคุณ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นายสมิทธ์ เตชชาติวนิช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์