แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

ก้านต่อดอกเจาะคอร์ริง DD-BL-ET 300 #305903
Features
  • ต่อเข้ากับสว่านคอร์ริ่งได้ในไม่กี่วินาที
  • ใช้งานร่วมกับดอกเจาะแบบแห้งหรือว่าเปียก
Applications
  • การต่อความยาวดอกเจาะ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ก้านต่อดอกเจาะคอร์ริง DD-BL-ET 300 #305903

การบริการและให้คำปรึกษา