แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองเครื่องมือ

สำรวจอุปกรณ์เสริมหลากหลายรูปแบบ ออกแบบมาเพื่อรองรับการจับถือ การปรับใช้ การจัดเก็บ การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง Hilti ให้คุณได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

สำรวจอุปกรณ์เสริมหลากหลายรูปแบบ ออกแบบมาเพื่อรองรับการจับถือ การปรับใช้ การจัดเก็บ การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง Hilti ให้คุณได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ก้านต่อดอกสว่าน TE-FY (SDS Max) ก้านต่อสำหรับดอกสว่านเจาะกระแทก SDS Max (TE-Y) - ต้องมีอุปกรณ์ 2 ชิ้น (ตัวต่อTE-FY รวมกับตัวอะเด๊ปเตอร์TE-Y-AD)
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน