แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบกำจัดฝุ่น

กล่องอุปกรณ์ดูดฝุ่น ใช้กับสว่านกระแทกพร้อมสกัด SDS Max (TE-Y) เพื่องานเจาะและการสกัดคอนกรีต

กล่องอุปกรณ์ดูดฝุ่น ใช้กับสว่านกระแทกพร้อมสกัด SDS Max (TE-Y) เพื่องานเจาะและการสกัดคอนกรีต
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน