แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบกำจัดฝุ่น

กล่องอุปกรณ์ดูดฝุ่น ใช้กับสว่านกระแทกพร้อมสกัด SDS Max (TE-Y) เพื่องานเจาะและการสกัดคอนกรีต

กล่องอุปกรณ์ดูดฝุ่น ใช้กับสว่านกระแทกพร้อมสกัด SDS Max (TE-Y) เพื่องานเจาะและการสกัดคอนกรีต