แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

กล่อง TE DRS 6-A #410020
Features
  • สามารถติดตั้งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
  • แข็งแรงเพื่อช่วยปกป้องความเสียหาย
  • ตัวกรองได้รับการรับรองจากสถาบันฝุ่นระดับ M จาก IFA เยอรมัน
  • สามารถถอดเปลี่ยนไส้กรองฝุ่นในภาชนะเก็บฝุ่นได้ง่าย
  • ง่ายในการกำจัดฝุ่นจากภาชนะ
Applications
  • เพื่อสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมที่สะอาด
  • การเจาะเกือบปราศจากฝุ่นในสภาพแวดล้อมที่สำคัญเช่น ห้องพัก, โรงพยาบาล, ห้องปฏิบัติการ, สายการผลิต ฯลฯ

การบริการและให้คำปรึกษา