Skip to main content
Hilti

Features & Applications

Features
  • ระบบไร้สายง่ายต่อการใช้งาน - เร็วกว่าการเจาะถึง 10 เท่าและสั่นสะเทือนน้อยกว่า
  • ดึงด้วยความร้อน - ออกแบบเพื่อให้ยึดกับคอนกรีตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น
Applications
  • การเชื่อมต่อเกลียว (เช่น สำหรับราง แหวนรองท่อ) บนคอนกรีต
  • การเชื่อมต่อเกลียว (เช่น สำหรับแท่นรอง กล่องไฟ) บนคอนกรีต
  • การเชื่อมต่อเกลียว (เช่น สำหรับการยึดติดเบ็ดเตล็ด) บนคอนกรีต

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

เอกสารและวีดิโอ

การบริการและให้คำปรึกษา

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม