Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ดอกสว่านเจาะหัวเพชร

ค้นหาว่าดอกเจาะหัวเพชรของเราได้รับการออกแบบสำหรับประสิทธิภาพการเจาะระดับสูงสุดในระกว่างการคอร์ริ่งคอนกรีตและปูนอย่างไรบ้าง

ค้นหาว่าดอกเจาะหัวเพชรของเราได้รับการออกแบบสำหรับประสิทธิภาพการเจาะระดับสูงสุดในระกว่างการคอร์ริ่งคอนกรีตและปูนอย่างไรบ้าง
ดอกเจาะคอร์ริ่ง SPX-T กระบอกเจาะคุณภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีตทุกประเภท – เพื่อใช้กับปลายการเชื่อมต่อ DD EC-1 และ DD 30-W, C+
ดอกเจาะคอร์ริ่ง SPX-T กระบอกเจาะคุณภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีตที่กัดกร่อนมาก – เพื่อใช้กับปลายการเชื่อมต่อ DD EC-1 และ DD 30-W, C+
ดอกเจาะคอร์ริ่ง SP-H (BI) ดอกเจาะคอร์ริ่งคุณภาพสูงสำหรับการเจาะคอนกรีตทุกประเภท – สำหรับเครื่องมือ ≥2.5 kW (รวมถึงหัวจับก้นดอก Hilti BI แบบปลดเร็ว)
ดอกเจาะคอร์ริ่ง SP-H กระบอกเจาะคุณภาพสูง (52-202 มม) สำหรับคอนกรีตที่สึกกร่อนมาก – สำหรับเครื่องมือกำลังสูง (>2.5 kW) แบบไม่มีปลายต่อเชื่อม
ดอกเจาะคอร์ริ่ง P-U (BI) ดอกเจาะคอร์ริ่งมาตรฐานสำหรับการเจาะคอนกรีตที่ผิวหยาบมาก – สำหรับเครื่องมือทั้งหมด (รวมถึงหัวจับก้นดอก Hilti BI แบบปลดเร็ว)
ดอกเจาะคอร์ริ่ง P-U (BL) ดอกเจาะคอร์ริ่งมาตรฐานสำหรับการเจาะคอนกรีตที่ผิวหยาบมาก – สำหรับเครื่องมือทั้งหมด (รวมถึงก้นดอก Hilti BL แบบปลดเร็ว)
ดอกเจาะคอร์ริ่ง P-U (BS) ดอกเจาะคอร์ริ่งมาตรฐานสำหรับการเจาะคอนกรีตที่ผิวหยาบมาก – สำหรับเครื่องมือทั้งหมด (รวมถึงก้นดอก " BS 1-1/4)
ย้อนกลับไปที่รายการผลิตภัณฑ์ ()
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า