Skip to main content

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

ดอกเจาะในคอนกรีต

ดอกสว่านกระแทก SDS ถูกออกแบบสำหรับการเจาะที่เร็วขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นในการเจาะคอนกรีต ปูน และวัสดุอื่นๆ

กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า