Skip to main content

ดอกเจาะในคอนกรีต

ดอกสว่านกระแทก SDS ถูกออกแบบสำหรับการเจาะที่เร็วขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นในการเจาะคอนกรีต ปูน และวัสดุอื่นๆ

ดอกสว่านเจาะกระแทก
ดอกสว่านกระแทก ถูกออกแบบมาเพื่อการเจาะคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กร่วมกับสว่านกระแทก (SDS Plus และ SDS Max) ได้อย่างยอดเยี่ยม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตพร้อมดูดฝุ่น
ดอกสว่านแบบกลวง ถูกออกแบบมาเพื่อการเจาะคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กร่วมกับสว่านกระแทก (SDS Plus และ SDS Max) ได้โดยไม่เกิดฝุ่นละออง
ดอกสว่านคว้าน
ดอกสว่านกระแทกรูปทรงระฆังที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเจาะทะลุคอนกรีตร่วมกับสว่านกระแทก (SDS Plus และ SDS Max)
ดอกสว่านคว้าน
ดอกสว่านกระแทกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเจาะรูซ็อกเก็ตในคอนกรีตร่วมกับสว่านกระแทก (SDS Plus และ SDS Max)
สว่านเจาะคอนกรีตและอุปกรณ์อื่นๆ
ดอกสว่านพิเศษ ถูกรออกแบบมาเพื่อการเจาะหินธรรมชาติ ร่วมกับสว่านเจาะกระแทก (SDS Plus และ SDS Max)
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ติดต่อเรา
ติดต่อ
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
เพิ่มลงตะกร้าสินค้า
ไปหน้าตะกร้าสินค้า