แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Consumable Case ผู้รับเหมาทั่วไป #2195564
Features
  • ง่ายในการจัดเก็บอุปกรณ์เล็กๆภายในกล่องเดียว
  • กล่องเครื่องมือพลาสติกสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง มีให้เลือก 5 แบบ ทำให้สามารถเลือกรูปแบบในการจัดเตรียมอุปกรณ์ตามความต้องการ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

Consumable Case ผู้รับเหมาทั่วไป #2195564

การบริการและให้คำปรึกษา