แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ชุดยึดขาตั้งจุดล้าง X-120 WH #39619

การบริการและให้คำปรึกษา