แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

Features & Applications

Tool case TE 800-AVR ว่างเปล่า #2224496
Features
  • การปกป้องเครื่องมือระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
  • ระบุชื่อเครื่องมือ 3 ตำแหน่งเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
Applications
  • การจัดเก็บและการขนส่งเครื่องสกัด Hilti

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

Tool case TE 800-AVR ว่างเปล่า #2224496

การบริการและให้คำปรึกษา