แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม
Hilti

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ตัวยึดผนัง PRA 70 (CM) #285314

เอกสารและวีดิโอ

ตัวยึดผนัง PRA 70 (CM) #285314