แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรางสำหรับงานหนักปานกลาง (MC)

ระบบรางสำหรับงานหนักที่สุดของ Hilti ใช้สำหรับท่อขนาดใหญ่

ระบบรางสำหรับงานหนักที่สุดของ Hilti ใช้สำหรับท่อขนาดใหญ่