แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรางสำหรับงานหลายประเภท (MT)

ระบบคานหลักและรางตัวค้ำที่ใช้งานง่าย และยืดหยุ่นมากกว่า สำหรับการติดตั้งจุดรองรับท่อ ท่อระบายอากาศ และรางสายไฟในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนในระดับต่ำอย่างแท้จริง

ระบบคานหลักและรางตัวค้ำที่ใช้งานง่าย และยืดหยุ่นมากกว่า สำหรับการติดตั้งจุดรองรับท่อ ท่อระบายอากาศ และรางสายไฟในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนในระดับต่ำอย่างแท้จริง
ย้อนกลับไปที่รายการสินค้า ()
เปรียบเทียบ
สินค้า ()
กำลังเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน