แจ้งการเปลี่ยนเวลา การรับแจ้งเครื่องซ่อมตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานเชื่อมต่อ

แผ่นฐาน ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนพื้นผิวชุบสังกะสีสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อ คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะ และอื่นๆ

แผ่นฐาน ที่หนีบเหล็ก และที่แขวนพื้นผิวชุบสังกะสีสำหรับการยึดกับคอนกรีต อิฐก่อ คานเหล็ก หรือชั้นหลังคาโลหะ และอื่นๆ