แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

งานยึดสายไฟแบบหลายเส้น

ตัวยึดสายเคเบิลแบบกลุ่ม, stand-off clamps และท่อแหวนหลายช่วงสำหรับการยึดสายเคเบิลและท่อร้อยสายไฟ

ตัวยึดสายเคเบิลแบบกลุ่ม, stand-off clamps และท่อแหวนหลายช่วงสำหรับการยึดสายเคเบิลและท่อร้อยสายไฟ