แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮาร์ดแวร์ชุบสังกะสี

อุปกรณ์เสริมสำหรับโมดูฃระบบสนับสนุน - สลักเกลียวสองปลาย น็อตหกเหลี่ยม สกรู สลักเกลียวปลายเดียว ข้อต่อ และแหวนรองผิวชุบสังกะสี

อุปกรณ์เสริมสำหรับโมดูฃระบบสนับสนุน - สลักเกลียวสองปลาย น็อตหกเหลี่ยม สกรู สลักเกลียวปลายเดียว ข้อต่อ และแหวนรองผิวชุบสังกะสี
แท่งเกลียว HAS 8.8 แท่งเกลียวสำหรับการเจาะเสียบไฮบริด/อีพร็อกซี่แบบฉีดในคอนกรีตและการก่ออิฐ
แท่งเกลียว AM 8.8 แท่งเกลียวแบบประหยัดสำหรับพุกไฮบริด/อีพ๊อกซี่แบบฉีด (เหล็กคาร์บอน 8.8 ตามมาตรฐาน DIN 976-1)