แจ้งปรับราคาสินค้าตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮาร์ดแวร์มาตรฐานสำหรับโครงสร้าง 3D

ชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับโครงสร้าง 3D เพื่อประกอบโมดูล่าร์ เช่น บันไดนั่งร้าน เพดานแบบมือจับ โครงสร้างแบบปรับได้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ

ชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับโครงสร้าง 3D เพื่อประกอบโมดูล่าร์ เช่น บันไดนั่งร้าน เพดานแบบมือจับ โครงสร้างแบบปรับได้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ